Lägsta kvävedioxidhalterna på 40 år. Göteborgsluften blir bättre för varje år.De senaste siffrorna är de bästa sedan miljöförvaltningen började mäta luftkvaliteten för 40 år sedan.– Det går åt rätt håll, men vi behöver göra ännu mer, säger enhetschef Erik Bäck.

Luftkvaliteten i Göteborgsområdet – Årsrapport 2014

Göteborgsluften blir bättre för varje år. De senaste siffrorna är de bästa sedan miljöförvaltningen började mäta luftkvaliteten för 40 år sedan.

– Det går åt rätt håll, men vi behöver göra ännu mer, säger enhetschef Erik Bäck.

Partikelnormen klarar Göteborg med råge sedan flera år. Och den så kallade bakgrundsluften, vars mätningar bland annat görs på Femmans tak, är den bästa sedan mätningarna inleddes i början av 1970-talet.

– Men tyvärr har vi fortfarande problem i gatunivå utefter de mest trafikerade lederna och vid tunnelmynningar, säger Erik Bäck som är enhetschef på miljöförvaltningen.

– Trängselskatt har lett till minskad trafik, och luftföroreningshalterna har också gått ned – men inte så mycket som vi hoppats och trott.

Fler dieselbilar ett problem
Det är många faktorer som påverkar vilken luftkvalitet vi har i staden. Utsläpp och väder är två av de viktigaste. Även det faktum att allt fler kör på diesel bidrar till problematiken.

Allra störst problem med höga kvävedioxidhalter noteras vid hårt trafikerade leder som Kungsbackaleden, men även på Sprängkullsgatan i centrala Göteborg är nivån anmärkningsvärt hög.

– I miljöprogrammet finns det ett 60-tal åtgärder som är inriktade på luftförbättrande åtgärder och det är mycket möjligt att vi kan klara årsmedelvärdet redan nästa år. Vi är på rätt väg, säger Erik Bäck.