Göteborgsluftens kvalitet kommer att mätas extra noga hela februari under kampanjen GÖTE 2005 som inleddes på onsdagen. Forskare ska samla in data från mätpunkter runt om i stan, och även uppifrån med hjälp av ett flygplan.

Förutom på miljöförvaltningens ordinarie mätstation på Femmanhusets tak kommer forskare från olika forskningsområden att mäta luftföroreningshalter i och utanför stadshuset på Gustaf Adolfs torg, vid Olskroksmotet, högst upp i Skanskaskrapan vid Lilla Bommen och från taket på ett hus på Chalmers.

”Jättebra att det blåser”

Det forskarna ska mäta är små partiklar, kvicksilver, organiska ämnen och andra föroreningar. Med hjälp av ett flygplan ska de också att kartlägga hur Göteborgs så kallade ”föroreningsplym” ser ut på höjden och bredden.

– Forskarna ska nu samla in data och sedan analysera den. Innan det går att dra några slutsatser måste man se hur vädret varit jämfört med tidigare år. Vädret har jättestor betydelse för hur höga föroreningshalterna blir. Det är jättebra att det blåser och det får gärna vara lite mer sol som värmer upp luften, säger Jesper Lindgren, miljöutredare på miljöförvaltningen.

Göteborg har ungefär samma luftkvalitet som Stockholm och Malmö enligt Jesper Lindgren. Men Stockholm har inte lika stora problem med inversion som Göteborg. Och luften är betydligt bättre i Göteborg än i andra europeiska storstäder som exempelvis London.

Stort samarbetsprojekt

– Luften har blivit bättre de senaste tio åren men det börjar plana ut nu, vi ser inte den ständiga förbättring som vi gjort under ett antal år, säger Jesper Lindgren,

– Trafiken ökar hela tiden, men det inte bara trafiken som förorenar luften. Vi har ju hamnverksamheten som bygger ut och där vi också får mycket föroreningar.

I mätkampanjen deltar förutom miljöförvaltningen också Göteborgs universitet, Chalmers, IVL Svenska miljöinstitutet AB, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Göteborgsregionens luftvårdsprogram, Lunds universitet och fyra utländska forskargrupper.

Resultaten kommer att presenteras på en konferens till hösten.