Biogas Väst:s modell för framställning, distribution och användning av biogas i bilar ska nu exporteras till Kalifornien. I veckan skrevs ett samarbetsavtal mellan Biogas Väst och amerikanska Calstart som utvecklar avancerade miljövänliga transportsystem.

Kalifornien, som är en av USA:s mest luftförorenade delstater, ska nu i samarbete med Biogas Väst bygga upp en kalifornisk motsvarighet till det system som Biogas Väst skapat i Göteborgsregionen.

Intressant för Kaliforniska jordbruket

– Det vi exporterar är framförallt samarbetsmodellen, att vi jobbar flera olika aktörer i hela kedjan. Det är fordonstillverkare som Volvo men också distributörer, gasbolag, gasproducenter och de som svarar för råvaran, till exempel Lantbrukarnas Riksförbund, säger Bernt Svensén som arbetar med miljöutveckling och är projektledare för Biogas Väst på Business Region Göteborg.

– Nu i veckan har vi skrivit ett samarbetsavtal för att studera den fortsatta möjligheten få fram råvara från det Kaliforniska jordbruket för att producera biogas för fordonssektorn. Biogasproduktion finns inte i Kalifornien ännu, och bara i liten skala här i Sverige, men det pågår mycket forskning och arbete kring det här.

”Kalifornien sätter normerna”

Och Bernt Svensén tycker att det är extra roligt att det just är Kalifornien som funnit biogas intressant som fordonsbränsle.

– Kalifornien är världsledande och sätter normerna för utsläpp från fordon. Alla länder tittar på vad de gör i Kalifornien.

Energigrödor får odlas på avställd mark

– Preliminära undersökningar visar att vi genom att odla på avställd mark skulle kunna få fram bränsle till 75.000 fordon med biogas från vallgröda i de 12 största jordbrukskommunerna i Västra Götaland. Det är där vi ska samarbeta med Kalifornien för att se om detta är tekniskt och ekonomiskt möjligt, säger Bernt Svensén.

– Det är förstås avhängigt oljepriset, ju högre det är desto större blir intresset för sådana här alternativ.

Samarbetsavtalet har slutits mellan Business Region Göteborg och amerikanska CALSTART, en organisation som arbetar för att få fram avancerade och miljövänliga transportsystem.


Om biogas:

Biogas framställs av organiskt avfall från bland annat jordbruk, livsmedelsindustrin och vanliga hushåll.

Idag är avfallshantering ett miljöproblem men genom att ta tillvara avfallet och framställa biogas av det bidrar man till att minska utsläppen av växthusgaser.

Biogasen kommer inte att helt ersätta andra bränslen, men kan fungera som en brygga till vätgasteknologin.

Göteborgsregionens näringslivbolag Business Region Göteborg är huvudman för Biogas Väst