På måndag 8 september startar EcoProcura, Europas största konferens om gröna inköp i den offentliga sektorn. Ett ämne som har engagerat Göteborgs Stad i över 10 år och som resulterat i en modell för gröna inköp. Elbilar i kommunens tjänst – ett exempel på gröna inköp.

Göteborg till belastningen är en trafikintensiv stad med mycket miljöbelastande trafik. Kommunens verksamheter bidrar genom sina interna transporter. Kommunen påverkar dessutom miljön med sin konsumtion av varor och tjänster, som årligen uppgår till ca 7 miljarder.

Ställde miljökrav

Redan i början på 90-talet såg politikerna möjligheten att använda stadens egna inköp till att förbättra miljön. Det gällde både att hantera transporter på ett bra sätt och ställa miljökrav på det man köpte.

Det politiska beslutet resulterade i den så kallade Göteborgsmodellen som är en strategi för Gröna inköp. Modellen innebär inte bara att beställa det bästa ur miljösynpunkt. Utan också att ställa krav på produkter och transporter, driva utvecklingsarbete tillsammans med leverantörer och tillverkare och naturligtvis utbildning av den egna personalen.

Det helhetsgrepp som Göteborgsmodellen innebär har uppmärksammats både nationellt och internationellt. Göteborg har genom åren använts som det goda exemplet när man vill visa på hur gröna inköp kan organiseras och att det ger resultat.

Nationellt har de gröna inköpen utvecklats både genom den delegation som regeringen tillsatte 1998 och genom Regeringsförklaringen (år 2000) där det anges att ”Miljökrav skall ställas vid all offentlig upphandling”.

Framträdande roll

Sverige har fått en framträdande roll i utvecklingen av Gröna inköp inom Europas offentliga sektor. Internationellt visar man ofta på Sverige som det goda exemplet och det är anledningen till att EcoProcura 2003, Europas största miljökonferens för gröna inköp, skall hållas på Svenska Mässan i Göteborg den 8–10 september.

Under tre dagar samlas 400 politiker, inköpare och leverantörer för att lyssna till talare från 12 europe-iska länder, dela information och erfarenheter med varandra och träffa miljöinriktade företag.

Miljöpristagare avslöjas

EcoProcura samarrangeras med Ecology, Nordens största miljökonferens och under evenemanget tillkännages årets vinnare av Göteborgs Internationella miljöpris. Priset på en miljon kronor delas ut i samverkan mellan Göteborgs Stad och tio i Västsverige verksamma företag. Avsikten är att stimulera till en positiv utveckling och att uppmärksamma nationella och inter-nationella miljöprojekt. Tidigare pristagare är Gro Harlem Brundtland (2002), FSC och KRAV
(2001) och Dr. Geoffrey Ballard (2000).