Mat för 35 miljoner. Varje år slänger Göteborgs Stad ätbar mat för uppskattningsvis 35 miljoner kronor. I de tio stadsdelarna innebär det 1200 ton per år, hälften är mat som lämnats på tallrikarna och hälften svinn från köken. Men nu ska kökens svinn halveras.

Lösningen heter Göteborgsmodellen för mindre matsvinn.

– Vi har tagit fram ett verktyg med konkreta tips, allt från menyplanering till resthantering om hur man kan minska svinnet. Tipsen kommer från kök som arbetat framgångsrikt med detta. Här ingår också en instruktion för hur svinnet ska vägas och registreras. Om alla arbetar efter det kommer svinnet att minska, säger Christina Linnerhag, projektledare.

Fem miljoner i miljöstimualnsmedel
Göteborgsmodellen för mindre matsvinn har fått fem miljoner i miljöstimulansmedel och är en del i arbetet med att nå stadens miljömål. Stadsdelsförvaltningen Centrum är projektägare och har anställt utbildare som i höst ska ut till stadens alla 600 kök. Men först blir det tre kick off-tillfällen på Burgårdens konferenscenter 7,8,12 september.

– Då startar vi utbildningsprojektet för all måltidspersonal i våra stadsdelar. Vi kommer ha inspirerande föreläsningar och presentera projektet.

”Hatar att slänga mat”
Britt Inger Andersson jobbar som kock på Förskolan Tellusgatan 4 i Östra Göteborg. Hon ”hatar att slänga mat” och berättar att hon bakar bröd av överbliven gröt och mos. Hon är positiv till den nya modellen och menar att det är en förutsättning att alla gör på samma sätt för att det ska fungera.

– Det är ett sätt att spara pengar samtidigt som man sparar på miljön, säger hon.

Christina Linnerhag menar att modellen kan innebära visst merarbete innan rutinerna satt sig. Efterhand frigörs tid och resurser till annat när mindre tid ägnas åt att laga mat som ändå kommer att slängas.

Kallare i kylen
– Då vill vi öka kvaliteten genom att laga mer mat från grunden, baka mer bröd själva och öka andelen ekologiskt och etiskt märkt. En av åtgärderna är att sänka temperaturen i kylen till 4 grader för att vinna hållbarhet. Det kan alla göra direkt om man inte redan gör det förstås!

Till årsskiftet 2017-2018 är målet att minst hälften av kökens svinn ska vara borta. Christina Linnerhag hoppas att projektet får miljöstimulansmedel även 2017 för att utbilda pedagoger och omsorgspersonal.