För första gången är havet gemensam nämnare när Göteborgspriset för hållbar utveckling delas ut. Årets pris går till två personer – oceanografen och marinbiologen Ken Sherman från USA och opinionsbildaren Randall Arauz från Costa Rica.

Göteborgspriset för hållbar utveckling har funnits sedan 2000. Förra året fick tre pristagare dela på prissumman en miljon kronor för sitt arbete för hållbara städer. I år är temat havet.

− Det var dags att lyfta fram havet, eftersom havet är utgångspunkten för hela vår existens, samtidigt som det är hårt drabbat. Årets pristagare har gjort heroiska insatser för att förbättra havets förutsättningar, säger John Holmberg, Göteborgsprisets juryordförande samt professor och vicerektor vid Chalmers.

Priset handlar om hopp

Amerikanske Ken Sherman får priset för sitt arbete med att utveckla konceptet Stora Marina Ekosystem (Large Marine Ecosystems, LME). Det handlar om att hitta samarbeten och hållbara lösningar på problem som sträcker sig över både funktions- och landgränser.

Randall Arauz, från Costa Rica, är ordförande för miljöorganisationen Pretoma och har gjort sig känd genom sin mångåriga kamp mot det brutala hajfensfisket i hemlandet. Hajen, som är i toppen av havets näringskedja, har en stor betydelse för hela det marina ekosystemet.

− Randall Arauz har väckt opinion och lyckats driva igenom en lagstiftning. Det här priset handlar om hopp. Han visar att en enda människa kan göra så mycket, säger John Holmberg.

Årets pris är det elfte i ordningen och kommer att delas ut vid en ceremoni den 17 november.

1836