Profiler som pressar fram energiskifte. Hängivet och enträget arbete för energieffektivisering och omställning till förnybara energikällor. Det har britten Jeremy Leggett och tyskarna Peter Hennicke och Beate Weber-Schuerholz gemensamt. Nu har de utsetts till årets mottagare av Göteborgspriset och får dela på en miljon kronor.

Göteborgspriset för hållbar utveckling delas sedan år 2000 ut till personer eller organisationer som gör betydelsefulla förändringar för en hållbar värld. I år har priset energiomställning som tema, och delas ut till tre personer som på olika sätt haft betydande inverkan på utvecklingen mot ett mer hållbart energisystem.

Tyska energivändare
Två av pristagarna verkar i Tyskland, ett land som tagit en tätposition i världen inom energiomställning. Där sker satsningar inom både politik, näringsliv och forskning för att driva fram ett skifte, kallat ”Die energiewende”.

Peter Hennicke och Beate Weber-Schuerholz är två nyckelpersoner. Peter Hennicke skrev redan 1985 boken “Die Energiewende ist möglich”. Enligt juryn för Göteborgspriset har Peter Hennickes forskning och hans deltagande i regeringens expertgrupper haft stor påverkan för utvecklingen i landet. Inte minst genom att han lyft fram fördelarna med en energiomställning och på så sätt lyckats inspirera beslutsfattare till handling.

Inledde Heidelbergs omställning
Beate Weber-Schuerholz var borgmästare för staden Heidelberg 1990-2006. Enligt juryn lade hon då grunden till den ledande position inom energieffektivisering som Heidelberg idag har bland världens städer.

Beate Weber-Schuerholz visade under sin mandatperiod ett starkt ledarskap och förmåga att organisera och inspirera både företag, kommunala tjänstemän och medborgare. Tack vare bland annat energieffektivisering av byggnader, stora satsningar på kollektivtrafik och styrning av det kommunala energibolaget minskade Heidelberg sina CO2-utsläpp med 30 procent mellan 1993 och 2007.

Sprider solceller i Storbritannien och världen
Den tredje pristagaren, Jeremy Leggett, verkar i Storbritannien. Han driver Solarcentury, ett av de första företag som introducerade solceller på marknaden. Idag är Solarcentury Storbritanniens största privata solcellsföretag. Jeremy Leggett är också en framträdande opinionsbildare, bland annat genom att skriva böcker och genom sitt ordförandeskap i Carbon Tracker, en lobbyorganisation för fossilfria investeringar.

Göteborgspriset för hållbar utveckling delas ut i samverkan mellan Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och 11 företag. Prisceremonin hålls i Göteborg 19 november.