Utredningar påbörjade. Göteborgs Stad och Lerum kommun ska samarbeta för att säkra vattenbehovet nu och för framtiden. Dricksvatten från sjön Mjörn beräknas kunna levereras runt 2030–2035.

30 januari signerade de båda kommunerna ett samarbetsavtal för att utreda planerat råvattenuttag för dricksvattenproduktion från Mjörn i Lerum. Mjörn är aktuell som råvattentäkt för båda kommunerna. För Lerums del som ytterligare råvattenkälla och för Göteborg med anslutna kommuner som komplement till Göta älv.

”Vatten en mänsklig rättighet”

Regionen har flera utmaningar för att klara framtidens behov av vattenförsörjning och därför är samarbetet viktigt. I ett inledande skede ska kommunerna samarbeta kring utredningar och ansökningar.

– Vatten är en mänsklig rättighet och vattnet bryr sig inte om kommungränser, därför måste vi samarbeta i regionen, säger Jöran Fagerlund, (V) ordförande i Kretslopps och vattennämnden i Göteborgs Stad.

När utredningarna är klara inför ansökan till länsstyrelsen och mark-och miljödomstolen kommer beslut tas av kommunerna om att gå vidare med projektet.

Viktor Lundblad (M) kommunstyrelsens ordförande i Lerums kommun, Marianne Erlandson, förvaltningsdirektör på Kretslopp och vatten i Göteborgs stad, Emma Kjernald, sektorschef för samhällsbyggnad i Lerums kommun, samt Jöran Fagerlund (V) ordförande för Kretslopp och vattennämnden i Göteborgs stad. Foto: Göteborgs Stad