Branschen lär av varandra. – Som restauranggäst har man oftast ingen aning om vad maten innehåller. Det vill vi ändra på, säger Annika Källvik som är projektledare för satsningen ”Hållbara restauranger” där krogar och kaféer möts för att lära av varandra.

Trots att det fortfarande är mer än en månad kvar till första lanseringträffen den 20 januari har projektet ”Hållbara restauranger” redan tagit rejäla kliv framåt.

Projektet, som tidigare i år introducerades i Stockholm på initiativ av en konsultbyrå ser nu att på allvar få fäste även i Göteborg under 2016.

– Vi vill att restaurangbranschen ska börja prata med varandra och träffas för ett öppet utbyte i hållbarhetsfrågor, säger projektledaren Annika Källvik som till vardags jobbar med mat- och livsmedelsfrågor på konsument- och medborgarservice.

Bred kompetens
I den styrgrupp som redan haft sina första möten finns representanter för branschorganisationen Visita, Göteborg&Co, Turistrådet Västsverige, U&We samt Göteborgs Stad och företrädare för Avenyfamiljen och Gothia Towers.

– Om branschen kan bli duktigare på att öppet deklarera vad som finns i den mat de erbjuder, tror vi att det också blir lättare för gästerna att ställa frågor som till exempel: Var kommer fisken ifrån, har ni ekologisk mat och finns det etisk märkning?

Mingel med mera
Annika Källvik har redan tagit emot intresseförklaringar från ett tiotal Göteborgsrestauranger. Avenyfamiljen och Gothia Towers var med redan från första början.

Utifrån temaområden kommer ett antal workshops att arrangeras under första halvåret 2016:
• Mat och kvalitet
• Miljö och klimat
• Kollektivavtal och arbetsvillkor, etiska märkningar
• Kommunikation
• Ekonomi

Förutom workshops planeras också för nätverksträffar, utbildningar och coachning på arbetsplatsen samt eventuellt även studieresor.

– I första hand riktar vi in oss på mellansegmentet av krogar och kaféer, men den som vill veta mer är välkommen till vårt lanseringstillfälle med mingel den 20 januari på Tredje Långgatan, säger Annika Källvik.

Om allt utvecklar sig som hon och styrgruppen tror, kommer det ettåriga projektet att etableras och spridas till många fler näringsidkare. Efter starten i Stockholm är konceptet nu på väg att introduceras även i Uppsala, Linköping och Örebro och Malmö.

Anmälan till Mingel 20 januari: Maila Annika Källvik