Skolmaten rätt in i kylen. Just nu testar flera av Göteborgs kommunala skolor att ta emot matvaror efter skoltid. ”När vi kommer till jobbet på morgonen finns maten redan i köket och det fungerar jättebra”, säger Ylva Lundgren och Helga Rocha, köksmästare på Svartedalsskolan och Jättestensskolan.

I skolköken är medarbetarna glada att matvarorna kommer på kvällen.

– Kockarna behöver inte avbryta matlagningen för att ta emot och packa upp varor. De finns redan på plats i köket när vi kommer till jobbet på morgonen, säger Ylva Lundgren, köksmästare på Svartedalsskolan.

Helga Rocha, köksmästare på Jättestensskolan fyller i:

Göteborgs grundskoleförvaltning testar att ta emot matvaror kvällstid för att bland annat minska trafiken på skolområdet när eleverna är där. Foto: Peter Håkansson

– Att varorna kommer på kvällen är också bra för kyl- och fryskedjan, eftersom de aldrig blir stående i väntan på att vi ska avbryta matlagningen.

Lastbilarna slipper rusningstrafiken

Leveranser efter skoltid bidrar till säkrare miljöer runt skolorna eftersom det blir mindre trafik runt skolgården när eleverna är där. Det utökar också användningen av varje lastbil, eftersom samma lastbil kan användas under fler timmar på dygnet.

– Ju färre fordon leverantören behöver för distribution, desto lägre klimatpåverkan ger det. Dessutom går det fortare för dem att leverera eftersom lastbilarna inte behöver köra i rusningstrafik, säger Peter Hagby, projektledare på trafikkontoret.

Att lastbilarna slipper rusningstrafiken märker också skolköken av:

– Vi behöver inte vara oroliga för att leveranserna fastnat i trafiken och blir försenade, säger Ylva Lundgren, köksmästare på Svartedalsskolan.

Ett bidrag till agenda 2030: ”Stort engagemang”

Om åtta år, 2030, ska växthusgasutsläppen från transportsystemet i Göteborg ha sänkts med 90 procent enligt Göteborgs Stads klimat- och miljöprogram. En viktig ingrediens för att lyckas är att hitta sätt för att använda lastbilar mer effektivt.

– Detta är ett gott exempel på hur Göteborgs Stad arbetar tillsammans med näringslivet för att bidra till den gröna omställningen och agenda 2030, säger Elin Salomonsson, projektkoordinator på Business Region Göteborg.

Peter Hagby på trafikkontoret instämmer:

– Det har varit ett fantastiskt engagemang hos alla inblandade parter, från chaufförer och skolkök till ansvariga chefer, för att detta ska bli bra.

Stort samarbete

Det är grundskoleförvaltningen, trafikkontoret, Business Region Göteborg och grossistleverantören Martin och Servera som testar leveranser efter skoltid i ett gemensamt samarbete. Skolorna som deltar finns på Hisingen och i sydvästra Göteborg. Försöken med att ta emot matvaror efter skoltid pågår fram höstlovet. Sedan ska projektet utvärderas för att se om det kan utökas till fler aktörer inom kommunen.

– Väldigt mycket handlar om att hitta ny kunskap. Pilotprojektet testar förutsättningar för elektrifierade transporter och effektivt nyttjande av fordonsresurser. Vi hoppas att det inspirerar andra aktörer att tänka nytt kring transporter, säger Elin Salomonsson på Business Region Göteborg.

Genom att leverera matvaror på kvällar avlastas vägnätet och lastbilarna slipper rusningstrafik. Foto: Peter Håkansson