Göteborgs universitet har fått 14 miljoner kronor för ett nytt forskningsprogram inom klimatfrågor. Projektet är gränsöverskridande och så olika grupper som psykologer och nationalekonomer ska arbeta tillsammans för ett ge ett samhällsvetenskapligt perspektiv på regeringens miljömål att begränsa påverkan på klimatet.

Projektets huvudinriktning är hur man med hjälp av olika styrmedel, till exempel ekonomiska, juridiska och psykologiska, når bästa resultat i klimatarbetet.

Projektet kallas COPE (Communication, organisation, policy instruments and efficiency) och
Naturvårdsverket har bidragit med 12 miljoner kronor och Energimyndigheten med två miljoner kronor. Det finns fyra delprojekt.

Det nya projektet innebär ett brett samarbete mellan samhällsvetenskaperna vid Göteborgs universitet. Bland annat ska nationalekonomer och psykologer samarbeta kring hur man kan få folk intresserade av att göra något som gynnar miljön. Statsvetare och nationalekonomer tittar på hur beslutsfattare och andra makthavare reagerar på olika miljöåtgärder.

Ett annat projekt är lokalt i Göteborg. Det ser på vad det finns för beredskap för ett samarbete i klimatfrågor inom den politiska och administrativa organisationen i Göteborgsområdet.