Staden satsar på hållbar livsstil. GreenhackGBG – så heter Göteborgs Stads nya satsning för att hjälpa göteborgarna att ställa om till en hållbar livsstil, framför allt att leva mer klimatsmart. Projektet pågår under hela 2015 och målet är minst 5000 deltagare.

GreenhackGBG är en arena, en gemenskap för att dela med sig av idéer, projekt och förslag. Det sker på webbplatsen GreenhackGBG och på sociala medier som Facebook och Instagram.

– Ordet kommer från ”lifehack” som betyder att man delar med sig av smarta lösningar av vardagsproblem, med hjälp av bilder. Nu har vi tagit in de gröna frågorna i vår ”hack”, säger projektledaren Ingrid Bohlin på miljöförvaltningen.

– Utgångspunkten är Göteborg Stads klimatstrategiska program, som kommunfullmäktige beslutat om. Där står att vi ska stödja göteborgarna till att minska sin klimatpåverkan.

Vinn en elcykel
Det är gratis att vara med i GreenhackGBG. Alla som anmäler sig får inbjudningar till seminarier, event och andra aktiviteter.

Här kan man också anta utmaningar för en klimatsmart livsstil och vara med i utlottningar, till exempel kan man vinna en elcykel, upplevelser eller provåkarkort i kollektivtrafiken.

Utmaningarna är av samma slag som i projektet ”Leva Livet” för ett par år sedan, där elva familjer coachades att lägga om livsstilen.

– Nu skalar vi upp det projektet, med olika utmaningar varje månad. I januari blir det utmaningar inom fritidsområdet, säger Ingrid Bohlin.

”Det behöver inte vara allt eller inget”
Det kan handla om att anmäla sig till en kurs, gå med i en förening, eller delta i den landsomfattande fågelräkning som Sveriges Ornitologiska Förening genomför varje år i januari.

– Många av de här livsstilsförändringarna är ju en ”win-win”; man får bättre livskvalitet samtidigt som man minskar klimatpåverkan, till exempel om man börjar äta mindre kött eller om man börjar gå eller cykla till jobbet i stället för att ta bilen, säger Ingrid Bohlin.

– Det behöver inte vara allt eller inget. Det räcker att ta ett första steg, att prova en vegetarisk lunch eller något annat enkelt.

Många går omkring med klimatångest idag. Kanske kan den lindras genom att man ser många och smarta lösningar, samlade på ett ställe. Tillsammans kan vi göra skillnad.

Brett samarbete inom staden och med Chalmers
– Ja, då ser man sin egen lilla del i det stora hela. Det ska vara enkelt och konkret. Alla kan göra något, utifrån sin livssituation, säger Ingrid Bohlin.

GreenhackGBG öppnade i slutet på december, men har redan 280 medlemmar. Här kan man se klimatsmarta tips som solgrillar, egna grönkålchips, återanvändning av klädnypor till grytunderlägg eller gamla O’boyburkar till krukor.

GreenhackGBG är ett samarbete mellan miljöförvaltningen, kretslopp och vatten, konsument- och medborgarservice samt stadsdelsförvaltningarna Västra Göteborg och Lundby samt Chalmers tekniska högskola. Även andra förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad är involverade.

Totalt kostar projektet 1,5 miljoner kronor, vilket delas lika mellan Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen.