Anses ha hög trovärdighet. Två analysföretag har kartlagt det senaste årets digitala samtal på Twitter för att ta reda på vilka opinionsbildare inom hållbarhetsområdet som bedöms ha högst förtroende. GreenhackGBG kom på plats 49 av 113 000 konton som ingick i analysen. Något projektledaren Peter Löwendahl är stolt över.

– Vi har bara funnits på Twitter ungefär halva tiden som de har undersökt, så jag är jätteglad över den placeringen. Det visar att det finns ett stort förtroende för Göteborgs Stad i de här frågorna, säger Peter Löwendahl.

Syftet med GreenhackGBG är att inspirera och engagera göteborgare till en mer hållbar och klimatsmart vardag. Via nyhetsbrev, webbplatsen greenhackgbg.se, Facebook, Instagram och Twitter sprider projektet tips, fakta och enkla vardagsutmaningar.

Förhoppningen är att det ska få invånarna att steg för steg ändra sitt beteende i en mer hållbar riktning.

– Vi vill lyfta fram goda exempel och personer som vill anta våra hållbarhetslöften. Vi vill också erbjuda en arena för diskussion. För de här frågorna behöver diskuteras och kritiseras, och där är alla välkomna att delta.

Den som vill få inspiration och tips från GreenhackGBG kan antingen följa kontot i sociala medier eller registrera sig på hemsidan. I dagsläget har projektet totalt 5 500 följare i dessa kanaler.

Plats för många perspektiv
Peter Löwendahl och hans kollegor i projektgruppen jobbar för att ge plats för så många röster och synvinklar som möjligt. Bland annat bjuder man in olika personer att gästa GreenhackGBG:s Instagramkonto under en vecka.

Hittills i november har två journalister rapporterat om modeindustrins miljöpåverkan i Asien, och second-hand-kedjan Myrorna har berättat hur de jobbar med återanvändning. Under vecka 47 går stafettpinnen över till Emma Öhrwall från föreningen Kollaborativ ekonomi Göteborg. Hon tipsar om hur man kan spara resurser genom att hyra, låna och dela med andra.

Vill ge stöd i att förändra vanor
Bakgrunden till projektet är att Göteborgs Stad enligt det klimatstrategiska programmet ska underlätta för göteborgarna att minska sin klimatpåverkan. Där är beteendeförändringar en central del. Men att ändra inrotade vanor i vardagen är inte helt enkelt. Där tror Peter Löwendahl att det är viktigt med utmaningar och inspiration från andra.

– Jag tror att det är viktigt att känna att det inte bara är jag som sitter här i min lägenhet och tycker att man borde sluta äta kött av klimatskäl, eller som tar cykeln istället för bilen. Vi är faktiskt ganska många som tänker på de här sakerna.

Peter Löwendahl konstaterar att det finns mycket engagemang bland göteborgarna för att bidra till ett mer hållbart samhälle. Flera av de tips som sprids via GreenhackGBG kommer från deltagarna själva, och det råder ingen brist på arrangemang och initiativ att tipsa vidare om.

– Omställningen pågår. Det vi gör med GreenhackGBG är att samla ihop det, och erbjuda möjligheter att diskutera frågan.