Göteborgarna får denna helg möjlighet att handla ekologiskt producerade varor. Under "bondens egen julmarknad" säljs miljövänligt och närproducerade varor på Kungstorget.

De flesta varor som erbjuds är ekologiskt odlade och skördade av säljarna själva. Ingen av bönderna kommer längre bort än 25 mil – så kallat närproducerat livsmedel.

Marknaden hålls de två kommande lördagarna, den 15/12 respektive 22/12. Den arrangeras av Lantbrukarnas riksförbund, LRF i samarbete med Agenda 21, Göteborgs Stads lokala miljöarbete.

Succé tidigare

En liknande marknad arrangerades i augusti och september. Den blev succé. Det visade bland annat den kundundersökning som gjordes i samband med marknaden.

– Den gick jättebra ur flera aspekter. Bönderna sålde bra och kunderna var nöjda, säger Maria Coulianos, samordnare för Agenda 21 i Göteborg.

Vision

– Vi har en vision att marknaden ska ut i fler stadsdelar, säger Maria Coulianos.

Det finns också en politisk vision att ha en fast marknad i Göteborg för närproducerat. Det pågår en diskussion om var en sådan marknad skulle kunna ligga och olika platser undersöks.

Fakta:
”Bondens egen julmarknad” på Kungstorget kl 10 – 15, lördagarna, den 15/12 respektive 22/12.