De grönaste gårdarna i Göteborg 2003 är utsedda. Vinnarna är Lillekärrs äldreboende i Hisingskärra, bostadsrättsföreningen Svenska Folkbyggen nr 7 i Bellevue och Bostadsbolaget i Rannebergen. Priserna överlämnades av Miljönämndens ordförande Ann-Christine Andersson vid en ceremoni på Miljöförvaltningen på fredagen.

– Vi har arbetat målmedvetet i många år – nära hyresgästerna och i små grupper – för att skapa engagemang för den egna närmiljön, säger Elisabet Sandberg som är distriktschef på Bostadsbolaget i Rannebergen.

Minskad vandalisering

– Vinsterna är många, inte minst de ekonomiska. Idag använder hyresgästerna sin gårdsmiljö på ett helt annat sätt, vilket gör att man rädd om den och sköter den. Vi har idag inga problem med klotter eller vandalisering i det här området. Det vi sparar in lämnar vi tillbaka till hyresgästerna i forma av blomsterlökar och sommarblommor, vilket är mycket populärt.

Vinnarna fick varsin plakett att sätta på huset, en låda med blomsterlökar och ett personligt pris som bestäms av juryn tillsammans med vinnarna – det kan till exempel vara en parkbänk eller en murad grill.

Ska inspirera till trivsamma gårdsmiljöer

”Gröna gårdar” riktar sig till fastighetsägare, bostadsrätts-
föreningar, skolor och förskolor, vårdinrättningar i Göteborgs kommun.

50E.jpg
Syftet är att inspirera till att skapa trivsammare gårdsmiljöer. Tävlingen arrangerades första gången 2002 och fick mycket positiv respons.

I årets omgång deltog 16 tävlande och bland dessa har alltså tre vinnare utsetts. Juryns bedömning baseras bland annat på hur vacker gården är, trivsel, biologisk mångfald, originalitet, miljöhänsyn, enkelhet i lösningarna, trygghet och de boendes medverkan.

Tävlingen ”Gröna gårdar” arrangeras av Miljöförvaltningen i samarbete med Park- och naturförvaltningen, Agenda 21 Göteborg, Lokalförsörjnings-
förvaltningen, Framtiden AB, MedicHus, HSB och SBC.

I juryn sitter representanter för Botaniska trädgården, Hyresgästföreningen, Park- och naturförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret och Miljöförvaltningen.