Så skulle det kunna funka. Växthus som värms upp med restvärme från datacenter gör att det går att odla grönsaker året om mitt i Göteborg. Idén presenteras i projektet “Digitala tomater”. “Vi måste hitta lösningar för verkligt hållbar matproduktion”, säger Fredrik Olson, arkitekt på Greenhouse living.

Projektet “Digitala tomater” är ett koncept som består av små datacenter och växthus i en kompakt byggnad. Växthuset värms alltså upp med restvärme från servrarna och det, tillsammans med LED-odlingsbelysning, gör det möjligt att odla färska grönsaker året om.

– Framtidens städer är både jordnära och digitala. En stor del av hushållens klimatpåverkan kommer från maten vi äter. Vi kan inte bara titta på energieffektivisering, transporter och hållbart byggande. Vi måste hitta lösningar för verkligt hållbar matproduktion. En del av lösningen är att kraftigt öka andelen mat som produceras i städer, säger Fredrik Olson, arkitekt på Greenhouse Living.

Lokal datakraft en av lösningarna

Magnus Hartmann, affärsutvecklare på Göteborg Energi Gothnet, konstaterar att digitaliseringen i samhället skapat ett ökat behov av serverkapacitetet och att de behöver placeras nära användarna.

– En av lösningarna är lokal datakraft i modulbyggda, centralt placerade datacenter. I det här projektet används spillvärmen från servrarna i datacentret till att värma växthusen.

Ett förslag på en första anläggning har tagits fram i en förstudie av Göteborg Energis stadsnätsbolag Gothnet, Greenhouse living arkitekter och Kajodlingen. Förutom datacenter och ett produktionsväxthus innehåller förslaget också ett akademiväxthus och ett växthuskök där invånare och företagare kan utbildas i urban odling. Nästa steg är att göra verklighet av förslaget. Arbete pågår med att hitta en plats för anläggningen och intressenter i Göteborg.