Planerar bygga ut ytterligare. Sedan Gryaab 2010 invigde sin nya reningsanläggning har utsläppen av fosfor och kväve minskat avsevärt. Förra året uppnåddes de bästa resultaten hittills. För att klara ännu tuffare krav i framtiden planeras nu för ytterligare utbyggnad av kvävereningen.

Gryaabs nya reningsanläggning är Europas största skivfilteranläggning och har sedan invigningen sommaren 2010 vunnit flera priser för både sin arkitektur och innovativa teknik.

− Vi har en bra anläggning, men det som framför allt har gett effekt under 2012 är att vi har lärt oss att optimera den, dels genom hårt arbete och personalens fokus på att maximera reningen, säger Anders Åström, vd på Gryaab.

Gryaab ansvarar för att rena avloppsvattnet i Göteborgsregionen och ägs av kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille. De ämnen som avskiljs från vattnet innan det släpps ut i Göta älv från Ryaverket är organiskt material, fosfor och kväve.

Fler bassänger ska byggas

Under 2012 släpptes det i snitt ut mindre än 0,2 mg fosfor per liter och resultatet för kväve låg på 8,2 mg per liter, en bra bit under myndigheternas krav på 10 mg. 2009, året innan den nya skivfilteranläggningen var på plats, var motsvarande siffror för fosfor 0,3 och kväve 13,2.

− Vad gäller fosfor tror jag att vi har nått så långt det är möjligt. När det gäller kväve ska vi däremot försöka öka kväveavskiljningen. Därför planerar vi att bygga ut anläggningen med fler bassänger framöver, säger Ander Åström, vd på Gryaab.

Minskade utsläpp av kväve och fosfor bidrar till att minska övergödningen.

− Ju mindre av ämnena fosfor och kväve som kommer ut i havet, desto bättre är det för miljön, säger Anders Åström.