Toaletten är ingen papperskorg. Bomullspinnar, snus och kondomer. Det spolas ned massor av saker i toaletten som bara ställer till besvär – stopp i rören, översvämningar och förorenat hav. I april drar Gryaab igång en stor informationskampanj för att få folk att sluta spola ned skräp och skadliga ämnen i toan.

800 ton per år. Så mycket skräp hamnar på Gryaabs reningsverk Ryaverket.

– Varje vecka körs två till tre containrar med skräp från Ryaverket till förbränning. Det är en väldigt onödig omväg, säger Ulrika Naezer, informatör på Gryaab.

Nerspolad medicin skadar fiskarna
Det är lätt att hålla reda på vad som får spolas ned i toaletten – kiss, bajs och toapapper. Men varje dag hamnar också en massa annat i de 13 mil långa avloppstunnlarna – tamponger, fimpar, pappershanddukar, mediciner och lacknafta.

Att folk förväxlar toan med en papperskorg ställer till en hel del.

– Förutom att allt skräp orsakar rörstopp och översvämningar innebär det ökad miljöbelastning och höga kostnader. Skräpet fastnar i gallren på reningsverket och måste plockas bort och pressas ur. Eftersom det är blött förbrukas mycket energi när det väl kommer till förbränningen på Renova, säger Ulrika Naezer.

Färg och andra lösningsmedel i avloppsvattnet dödar de nyttiga bakterierna som renar vattnet i reningsverket. Mediciner och andra kemikalier åker ut i havet och orsakar skador på fiskar och andra vattenlevande djur.

”Dags för hushållen att också ta sitt ansvar”
– Ryaverket är byggt för att ta bort övergödande ämnen som kväve, fosfor och organiskt material. Metall och kemikalier hamnar förr eller senare i jorden eller i vattendragen, förutom en del lätt nedbrytbara ämnen som bryts ner i vår reningsprocess, säger Ulrika Naezer.

I vår startar Gryaab en stor kampanj för att pränta in avloppsvett i de 650.000 privatpersoner som använder avloppet i Göteborg, Härryda, Ale, Partille, Lerum, Kungälv och Mölndal. Från och med den 15 april syns budskapet på informationstavlor, pelare, bussar och spårvagnar.

– Företag och industrier har minskat sina utsläpp tack vare lagkrav. Nu är det dags för hushållen att också ta sitt ansvar, säger Ulrika Naezer.

Bästa kiss- och bajshistorian belönas
Under kampanjveckorna finns också en spelsajt – skitresan.se – där man kan tävla och lära sig leva mer avloppsvänligt.

– I spelet är man en bajskorv som möter olika utmaningar i tunnelsystemet på väg mot reningsverket. Den som klarar utmaningarna hela vägen får berätta sin bästa kiss- och bajshistoria. Vinnaren presenteras på när Gryaab har öppet hus och 40-årsjubileum den 2 juni, säger Ulrika Naezer.