Den nya skivfilteranläggningen på Ryaverket har nu fått ett femte arkitekturpris, nämligen Helge Zimdal-priset. Juryns motivering: "För att den är vacker. På alla sätt"!
Den nya skivfilteranläggningen på Ryaverket har nu fått ett femte arkitekturpris, nämligen Helge Zimdal-priset. Juryns motivering: "För att den är vacker. På alla sätt"!

”Vacker i sin funktion att rena vattnet. Vacker i mötet mellan industri och urskog. Vacker i sitt samspel mellan glas, stål och vatten, mellan sin geometri och de omgivande reningsbassängerna. Med inlevelse och lyhördhet i utförandet uppnår den en enkelhet och självklarhet i utförandet som är utöver det vanliga” fortsätter juryn.Byggnaden, som byggdes för att möta ökade krav på fosforrening av avloppsvatten, är ritad av arkitekten Peje Persson. Den togs i bruk för ett drygt år sedan och belönades så sent som för en månad sen med European Steel Design Awards 2011. Tidigare har den vunnit Kasper Salin-priset, Vattenpriset och det svenska Stålbyggnadspriset.Helge Zimdal-priset är Sveriges Arkitekters lokalförenings pris som delas ut vartannat år.