Schaktarbetet har börjat. Ny parkarmatur och effektbelysning på utvalda träd. Med genomtänkt ljussättning ska Gubberoparken bli en tryggare och vackrare plats efter mörkrets inbrott. Den nya belysningen tas i bruk under vintern 2012/2013.

Under hösten har provbelysning genomförts i Gubberoparken. Sju olika stolparmaturer har provats. Urvalskriteriet var att de skulle passa i parkmiljö och inte blända eller lysa in i lägenheterna i husen intill.

– Nu har vi hittat en stolpbelysning som ger en bra ljusbild. Ett vitt, indirekt ljus som gör att man ser färger bra, säger Linda Fagerström, ljusdesigner från konsultföretaget Ramböll.

Gubberoparken ligger söder om Olskrokstorget på andra sidan Redbergsvägen. Står man vid torget skymtar parken fram mellan de tvärställda husen längs vägen.

Ljus i trädkronorna
– Tanken är att det ska vara fri sikt mellan husen. Sett från torget döljs därför belysningsstolparna bakom husgavlarna. Däremot får en ek som står mellan två av husen ljus – ett fint blickfång från torget och hållplatsen, säger Linda Fagerström.

Tidigare i år har park- och naturförvaltningen rustat upp parken, bland annat tagit bort buskage för att öka tryggheten. För ett par månader stod den nya lekplatsen klar, försedd med ljuskällor på en åtta meter hög stolpe.

Med belysning i de två tvärgående stråken kommer parken upplevas som betydligt ljusare och tryggare än förut. Strategin är att belysa träd för att få fram en känsla av djup. Därför får både resterna av den gamla allén och en ståtlig robinia belysning på stammar och i trädkronor.

– Ljus ger också rumslighet bland de hängande grenarna på bokarna vid lekplatsen, säger Linda Fagerström.

Gamla kablar byts ut
Det var problem med kortslutning och släckta lampor som gjorde att samverkansorganisationen Trygg, vacker stad bestämde sig för att satsa på ny belysning i Gubberoparken.

– Men vi ville inte bara byta ut de nuvarande globerna, utan också plocka fram det fina utomhusrummet, säger Daniel Sjölund, projektledare på trafikkontoret.

De nya ljuskällorna är av samma typ som i city, metallhalogen, och armaturerna är riktade mot marken. Sammanlagt 35 belysningsstolpar och lika pollare ska monteras upp.

Grävskoporna är redan på plats.

– Nu får vi äntligen chans att byta ut att gamla dåliga kablar, säger Daniel Sjölund.

Enligt planerna ska Gubberoparkens nya belysning vara klar senast början av 2013.