Den som längtar efter att driva en stor ekologisk trädgård, 20.000 kvadratmeter plus växthus, har chansen i dagarna. Nu går stadsdelsförvaltningen i Gunnared ut och söker en arrendator till Lärjeåns trädgårdar för åren 2009–2011.

Handelsträdgården i Lärjeåns dalgång startade 1999, med Rosendals Trädgårdar på Djurgården i Stockholm som förebild, men har länge brottats med svårigheter att få ekonomin att gå ihop.

Inga kommunala bidrag efter årsskiftet

Idag drivs trädgården av hjälporganisationen Reningsborg, med hjälp av ett stöd på totalt 750.000 kr från park- och naturnämnden samt SDN Gunnared och Lärjedalen. Men bara fram till årsskiftet, sedan är det slut på de kommunala bidragen och verksamheten ska stå på egna ben.

– Nu är vi tydliga med att detta ska drivas utan subventioner. Då lockar vi säkert en annan grupp företagare än om det fanns bidrag att hämta. Det kan göra det hela svårare men är samtidigt raka besked, säger Lars Muregård, stadsdelschef i Gunnared.

Ekologisk drift ett villkor

– Lärjeåns trädgårdar är ett starkt varumärke och det finns ett ökat intresse för ekologiskt odlat bland konsumenterna. I och med att trädgården varit igång ett antal år, är det mycket lättare för en som vill starta nu än för tio år sedan. Det talar för att vi ska kunna hitta en arrendator som kan bli framgångsrik, säger Lars Muregård.

Kraven som ställs i villkorsunderlaget är bland annat att både handelsträdgården och caféet ska drivas ekologiskt och ”utgöra grund för ett brett folkpedagogiskt arbete i Angered och Göteborgsregionen. Verksamheten skall bedrivas på så sätt att utrymme skapas för estetiskt tilltalande naturnära upplevelser för besökande allmänhet.

Målet är att utveckla intresset för odling och kretslopp i urban miljö: ”Lärjeåns trädgårdar skall på ett konkret sätt, i samverkan med färg och form, inspirera och ge kunskaper om odling, byggande och teknik i samspel med naturen. Ett besök på Lärjeåns trädgårdar skall vara en upplevelse för alla sinnen likaväl som det skall ges möjlighet till deltagande i det dagliga arbetet på anläggningen.”

Ska vara gratis för besökare

Arrendatorn får räkna med hyres- och elkostnader på 350.000 kronor per år. Men entréavgift får inte tas ut: ”Lärjeåns trädgårdar skall alltid vara öppen och gratis för allmänhetens tillträde”.

Driftsunderskott i verksamheten ska täckas av arrendatorn, som också ska stå för marknadsföringen för att ”locka besökare från hela regionen, få deltagare i verksamheten och därmed få underlag för avsättning av trädgårdens produktion av växta och ideologiska produkter och varor.”

Trädgården ska också samverka med kulturen. ”Samverkan ska sökas och utvecklas med olika former av kulturbärare i Angered och Göteborg. Det är upp till arrendatorn att med egen vision, kraft och ideologi åstadkomma denna samverkan. ”

Hur allt detta ska gå till, ska anges i en intresseanmälan till Gunnareds stadsdelsförvaltning och den ska vara inlämnad senast 3 oktober.