Inga ideella föreningar har anmält intresse att arrendera Lärjeåns Trädgårdar, men det gjorde däremot sex kommersiella intressenter. Eftersom stadsdelsnämnden inte får sluta kommersiella avtal föreslås nu Gunnared villkorslöst lämna över ansvaret för anläggningen till Lokalsekretariatet.

Lärjeåns Trädgårdar har det senaste året arrenderats av den ideella hjälporganisationen Reningsborg, som med hjälp av föreningsbidrag på 750.000 kronor har hållit verksamheten igång.

Kan inte fortsätta subventionera driften

I samband med att avtalet löper ut vid årsskiftet har Gunnareds stadsdelsnämnd gjort klart att man inte längre har möjlighet att subventionera driften av anläggningen. Därför har man begärt in intresseanmälningar från ideella organisationer som är villiga att ta över arrendet med egen finansiering.

– Men inga ideella organisationer hörde av sig, däremot sex kommersiella intressenter. Eftersom vi som stadsdel inte har mandat att teckna avtal med sådana, föreslår förvaltningen att anläggningen lämnas över till Lokalsekretariatet, som ansvarar för kommunens kommersiella fastigheter, säger Per-Olof Isaksson på stadsdelsförvaltningen i Gunnared.

Vad som kommer att hända med Lärjeåns Trädgårdar om politikerna i Gunnared antar tjänstemännens förslag är än så länge oklart.

Rekommenderar tre intressenter

– Då blir det helt upp till Lokalsekretariatet att avgöra hur man vill gå vidare. Lägga ner anläggningen, sälja den eller hyra ut med samma eller nya direktiv än vad vi hade. Vi i Gunnared kommer inte längre att ha del i den frågan, säger Per-Olof Isaksson.

De krav som ställdes på de ideella intressenterna var bland annat att de skulle vara förankrade i ekologiskt tankesätt och ”utgöra grund för ett brett folkpedagogiskt arbete i Angered och Göteborgsregionen”. Ett krav var också att trädgården alltid skulle vara öppen och gratis för allmänhetens tillträde.

Beslut 28 oktober

– Även om vi inte längre äger frågan rekommenderar vi tre av de intressenter som vi bedömde motsvarade våra uppsatta krav, men Lokalsekretariatet kommer som sagt att ha full frihet att göra som de vill, säger Per-Olof Isaksson.

Gunnareds stadsdelsnämnd ska fatta beslut i ärendet vid sitt möte 28 oktober.