Global matsäkerhet och hållbar utveckling. Elever från fyra gymnasieskolor i Göteborg har medverkat i ett västsvenskt matprojekt som Global Forum tagit initiativ till. Resultatet är boken Mat! som handlar om att vi alla måste ta ett större ansvar för utvecklingen inom matområdet.

351 västsvenska ungdomar från 16 gymnasier har bidragit med uppsatser till boken Mat! och ett 80-tal ämnesexperter och lärare har hjälpt till med fakta.

Globalt och lokalt
– Boken spänner över ett brett fält, från hungersproblematik och barnarbete ur ett globalt perspektiv till ekologisk odling och matsvinn på skolor i Sverige, säger Mattias Wennergren Nousiainen på Global Forum.

Global Forum har drivit skolprojektet tillsammans med en lång rad samarbetspartners: Sida, Västra Götalandsregionen, Coop, Lantbrukarnas Riksförbund, Göteborg & Co samt utbildnings- och miljöförvaltningarna inom Göteborgs stad.

Unga behövs i samhällsdebatten
I Göteborg har elever från Sigrid Rudebecks Gymnasium, Mikael Elias Gymnasium, Burgårdens Utbildningscentrum och Munkebäcksgymnasiet deltagit i projektet.

– Det här är ett sätt att låta ungdomarna komma till tals. Vi tycker det är viktigt att skolan och samhället interagerar och att ungdomarnas åsikter i aktuella frågor beaktas, säger Mattias Wennergren Nousiainen.