Ett sätt att motverka klimatångest. FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling står i centrum när hållbarhetsturnén We_change gästar Göteborg i veckan. 1 200 gymnasieelever ska inspireras av FN:s mål - och av ett spel som utvecklats i Göteborg.

Turnén We_change startades av Ungdomar.se som ett sätt att motverka ”klimatångest” och förmedla hopp och insikt till ungdomar om att det faktiskt går att rädda klimatet. I år går turnén till åtta städer och för fjärde året i rad kommer We_change till Göteborg, den 20-21 april.

Stora bolag sponsrar
Med på hållbarhetsturnén finns storbolag som Ikea och SEB, myndigheter som Sida och vetenskapsrådet Forte, medan Göteborg och andra kommuner är lokala partners.

– Vi är med i planering och förberedelser och hjälper till med arrangemangen i Göteborg, till exempel deltar vi i paneldebatter och håller i workshops, säger Anna Wenstedt på miljöförvaltningen.

Göteborg Stads workshop handlar om att spela ett spel om lycka och klimat; Future Happiness Challenge.

Spel om lycka och klimat
– Vi har tagit fram spelet tillsammans med Västra Götalandsregionen, Chalmers och Pedagogiskt Centrum på Göteborgsregionens kommunalförbund. och det har blivit hur fräckt som helst, säger Anna Wenstedt.

– Fakta i spelet baseras på forskningsrapporten Klimatomställning Göteborg 2.0, en rapport som fått stor spridning även nationellt. Vi ville göra något lättillgängligt utifrån den rapporten, så föddes idén till spelet.

Spelet går ut på att bli så lycklig som möjligt.

– Man sitter i grupper om tre-fyra elever och får göra olika livsstilsval, var man ska bo, hur man tar sig till jobbet och vad man gör på sin fritid. Och sen får man poäng utifrån hur lycklig man blir av olika val, säger Anna Wenstedt.

Utsläpp ger katastrofer
Men nästan allt man gör har ju inverkan på miljön. En utlandsresa med flyg ger höga lyckopoäng, men också höga utsläppspoäng.

– Utsläppen ger konsekvenser i framtiden. Ju mer utsläpp, desto mer katastrofer blir det längre fram i spelet, så det är ett mycket pedagogiskt spel som ger bra grund för efterföljande diskussion, säger Anna Wenstedt.

I år håller We_change till på Lindholmen Science Center. Cirka 600 elever med lärare väntas dit per dag. Totalt räknar We_change med att nå över 5 000 gymnasieelever under årets turné.