Över 500 gymnasieelever från 21 olika skolor har under några veckor fått fördjupa sig i olika lösningar för en hållbar utveckling. På Universeums framtidsdag "Våra ekologiska fotavtryck" får de redovisa sina resultat och även diskutera med forskare, näringslivsrepresentanter och politiker.

En stor del av svenskarnas ekologiska fotavtryck hamnar utanför Sveriges gränser. Till exempel när vi köper och äter mat är den ofta producerad i något annat land. Frågan är hur stor landyta som krävs för att producera de resurser vi förbrukar och för att ta hand om det avfall vi genererar.

Med temat ”Våra ekologiska fotavtryck” hoppas man på att göra eleverna medvetna om deras egen miljöpåverkan och försöka hitta hållbara lösningar för framtiden.

− Utifrån metaforen ekologiska fotavtryck kan man jobba på flera olika sätt. Det handlar om vår livsstil och våra konsumtionsmönster. Vi pratar så mycket om klimatfrågor, men vi måste komma fram till lösningar och sätta individen i centrum, säger projektledaren Ramiro Fuentes.

20-talet forskare, politiker och företagsledare

Eleverna har fått arbeta med ämnet i skolan och visar på Universeum upp sina resultat i form av en minimässa. Under dagen arrangeras även rundabordssamtal och en paneldebatt. Då finns ett 20-tal forskare, politiker och företagsledare på plats för diskussioner om ansvar och vägval.

− Man måste uppmärksamma ungdomarnas tankar och idéer. Det är ju de som är framtiden, säger Ramiro Fuentes.

Framtidsdagen ”Våra ekologiska fotavtryck” äger rum den 12 december och arrangeras tillsammans med Världsnaturfonden WWF. Sammanlagt 550 elever har anmält sig.