Nu är det fritt fram att njuta av den nyupprustade Haga Kyrkoplan som fått en ny "park i parken", med nya perennrabatter, träd, häckar och ett nytt gångvägnät. Upprustningen har kostat drygt en miljon kronor.

Sista plantan kom i jorden precis lagom till ettårsdagen av invigningen av Haga Kyrkoplans minnesmärke över Raoul Wallenberg. Det var den 25 maj 2007 som FN:s förre generalsekreterare Kofi Annan avtäckte Charlotte Gyllenhammars minnesmärke. Och nu är alltså även parken runt omkring färdigupprustad.

Torrt för gräset hittills i år

– Synd bara att det varit så varmt och torrt, det gör att de nya gräsmattorna inte ser ut om vi önskat, säger Elisabeth Lindgren vid park- och naturförvaltningen.

Hon har gestaltat den nya parken och park- och naturförvaltningen har projekterat och utfört arbetet utfört i egen regi.

Parken har fått nya, exklusiva parksoffor från Lessebo, byggda i mahogny. De kom på plats för ett tag sedan och är redan välbesökta. Även parkens gångar har delvis ändrat karaktär genom att spontana smitvägar i några fall har förstärkts, medan andra skärmats av med häckar för att minska slitaget på gräsmattorna.

Tryggare med bättre insyn och mer ljus

Och nu kan parkbesökarna också njuta av alla perenner som planterats. Den stora öppna platsen, med dammen och minnesmärket, har omgärdats med totalt sju nya magnoliaträd samt en ungersk ek, för övrigt Park- och naturförvaltningens julträd förra året.

För nattliga flanörer har parken också blivit tryggare. Insynen i parken har ökat när häckar mot Sprängkullsgatan tagits bort och belysningen förstärkts.

4EC8.jpg

För ett år sedan avtäckte FN:s förre generalsekreterare Kofi Annan minnesmärket över Raoul Wallenberg vid Haga Kyrkoplan. Foto: Nils Tengdahl