Försöket med offentliga toaletter inne hos privata näringsidkare har slagit väl ut. I centrum och på Wieselgrensplatsen har den nödige flera alternativ i restauranger och butiker att välja på, och snart är det Hagas tur.

Offentliga toaletter kan vara både en himmelsk befrielse och en äcklig upplevelse. Det senare ofta på grund av vandalisering och svårigheter att ha ständig tillsyn.

Därför har park- och naturförvaltningen slutit avtal med en rad privata näringsidkare för att deras kundtoaletter också ska fungera som offentliga toaletter.

Vinner goodwill

– Det är något som alla vinner på; inte minst restaurangerna och butikerna som får in tacksamma människor i sina lokaler. Dessutom kan de ju ta betalt för besöket, om de så önskar, säger Ingvar Brattefjäll på Trygg vacker stad.

Utöver de 38 traditionella offentliga toaletter och åtta urinoarer som park- och naturförvaltningen ansvarar för i Göteborg finns därför numera dussinet privata, offentliga alternativ inne i centrum. De aktuella lokalerna har en skylt på utsidan som flaggar för statusen.

– Sedan i somras har vi även avtal med fyra restauranger på Wieselgrensplatsen och det har fungerat bra. Nu tittar vi vidare på Haga, som är ett stort och populärt stråk men som saknar offentliga toaletter, säger Ingvar Brattefjäll.