Sopsäckar av papper blir en allt ovanligare syn i Göteborg. Den övergång från säck till sopkärl av plast som inleddes på allvar 2005 har snart nått halvvägs. Nyligen har drygt 1.200 hushåll i skärgården fått sina hjulförsedda tunnor och i dagarna inleds utbytet i de fyra stadsdelarna i nordost.

– I Gunnared, Lärjedalen, Bergsjön och Kortedala ska över 5.000 sopkärl distribueras. Jobbet ska vara klart till midsommar, berättar Börje Albin på Kretsloppskontoret.

Bara ett fåtal hushåll får behålla det nuvarande systemet med papperssäckar.

– Det är sådana som bor långt inne i skogen eller på bergiga tomter i skärgården. Där innebär det inte någon fördel vare sig för kunden eller för personalen som tömmer med sopkärl på hjul, förklarar Börje Albin.

I utgångsläget fanns det i Göteborg cirka 45.000 sopbehållare och lika många hållare för papperssäckar. När förändringen är helt genomförd i slutet av 2008 kommer sopsäcken av papper att vara en raritet inom kommungränsen.

Arbetsmiljön blir bättre

Till hösten börjar Renova byta ut sopsystemen i 5.000 hushåll i Örgryte och Härlanda och under 2008 väntar samma öde för 15.000 sopkunder på Hisingen.

Det är främst arbetsmiljöskäl som ligger bakom beslutet att gå ifrån papperssäckarna, men det finns även ekonomiska motiv:

– Att köpa in och distribuera papperssäckar till hushållen kostar stora pengar. Sopkärlen av plast beräknas hålla i minst tio år och det innebär att det här utbytet har betalat sig efter bara två år, säger Börje Albin.

– De resterande åtta åren är ren vinst för kommunen. Besparingen beräknas till tio miljoner kronor. Därtill kommer den minskning av sjukfallen som blir resultatet när de tunga lyften försvinner.