...miljöutredare på Lokalförvaltningen. Varför har ni skickat iväg 230 anställda på utbildning hos avfallsbolaget Renova?

– För att vi vill uppfylla Göteborgs Stads prioriterade mål att öka resurshushållningen inom avfallshanteringen. Vi har brutit ner det målet på förvaltnings- och avdelningsnivå.

– Och då blir det höga krav, inte minst på vår serviceavdelning, som sköter om alla våra fastigheter – totalt två miljoner kvadratmeter!

Men ni har väl inte så mycket avfall?
– På kontoren blir allt en del avfall, städavdelningen ger upphov till en del, men mest blir det ju när vi gör reparationer och underhåll på våra fastigheter. Exempel på avfall är elektronik, wellpapp, papper, trä, gipsskivor, färgburkar, batterier, kemprodukter, fogmassor, vitvaror, armaturer, lampor, ris och grenar… Och allt är viktigt att veta hur man ska ta hand om.

Vilka är det som gått utbildningen?
– Samtliga anställda på serviceavdelningen inklusive chefer. Här finns målare, snickare, tekniker, vaktmästare men också lokalvårdare och kundtjänst.

– Före utbildningen gjorde vi en inventering på våra fyra servicekontor Lillhagsparken, Spadegatan, Klangfärgsgatan och Gjutjärnsgatan tillsammans med Renovas representanter: Har vi rätt kärl och rätt rutiner eller behöver vi komplettera?

Har ni inte källsorterat avfall förut?
– Jo, det är klart. Men avfallshantering är en hel vetenskap, inget som är statiskt. Här kommer nya regler och material hela tiden, så det gäller att alla berörda har koll på läget och kan uppdatera nyanställda, till exempel.

– Dessutom är lokalförvaltningen en sammanslagning av personal från tre olika förvaltningar och då kan det vara bra att ta ett rejält grepp.

– Nu när utbildningen är genomförd, ska Renovas folk komma tillbaka till våra arbetsställen igen och tillsammans med personalen slå fast: ”Så här ska vi göra nu”. Förhoppningsvis har vi då kommit en bit uppåt i avfallstrappan.

Avfallstrappan – vad är det?
– EU har tagit fram en avfallstrappa som Renova använder som verktyg sedan länge. Man ska sträva efter att ta vara på avfallet så högt upp i trappan som möjligt.

– Längst ner i trappan finns deponierna, alltså soptipparna, sedan kommer energiåtervinning, materialåtervinning och återanvändning. Allra högst upp på trappan låter man bli att skapa mer avfall, kanske genom att avstå från vissa inköp, säger Christina Moberg.

13EE.jpg

Delar av lokalförvaltningens serviceavdelning på utbildning på Renova. Foto: Kurt Lindman