… miljöchef på Göteborgs Hamn. Vad är det egentligen som händer på Amerikaskjulets tak?

– Vår nya solcellsanläggning har precis kommit på plats. Nu återstår egentligen bara en sista kontroll innan vi kan köra igång. Det blir helt säkert under juni månad.

Hur mycket sparar ni tack vare solcellsanläggningen?
– Enligt våra egna beräkningar sparar vi ungefär 60 000 kronor per år. Åtminstone i den omfattning vi kör igång med. Vi får Västsveriges mest effektiva solcellsanläggning räknat i produktion per yta.

Nu byggs anläggningen över 250 kvadratmeter på Amerikaskjulets tak. Går den att bygga ut ytterligare?
– Inte där vi har den nu. I så fall får man använda helt andra ytor, men det har vi inte pratat om än. Vi börjar med detta och ser hur det fungerar.

Den kommer ju att synas för folk som passerar. Är det en poäng att det syns att ni på Göteborgs Hamn är miljömedvetna?
– Det är inget som vi tänkt på, men vi är självklart tacksamma om det syns och hörs. Och vi berättar gärna om det som ett gott exempel, för att på sätt försöka inspirera andra.

Har ni andra energisparande åtgärder på gång?
– Nu ser vi framför allt över våra klimatutsläpp i alla delarna av verksamheten. Vi försöker bli klimatneutrala under 2015. Det innebär att vi ska få ner bolagets egna koldioxidutsläpp, och sedan klimatkompensera för resten.

Så det blir en avstämning efter året?
– Ja, då stämmer vi av för att se hur mycket som ska kompenseras. Att satsa på solceller är för oss ett naturligt steg i utvecklingen. Man byter ju till alternativa energikällor mer och mer. På samma sätt försöker vi gå över till förnybara energikällor även i andra delar av verkamheten.

43E2_2.jpg
Foto: Göteborgs Hamn