… kommunikationsansvarig på Gryaab. I morse stod du tillsammans med personal från Kretslopp och vatten i Brunnsparken och delade ut 250 papperskorgar. Varför gjorde ni det?

– För att uppmärksamma Världstoalettdagen, som numera är en officiell FN:dag. 2,5 miljarder människor i världen har inte tillgång till toalett, vilket gör att FN missar sitt uppsatta sanitetsmål med en halv miljard människor. Beräkningar pekar på att var tredje människa i världen kommer att sakna tillgång till en toalett år 2015.

Men var kommer papperskorgen in i bilden?
– Det var vårt lokala sätt att uppmärksamma de problem som kan uppstå hos oss som trots allt har toalett, om man spolar ner annat än kiss, bajs och toalettpappar. En papperskorg bredvid toastolen skulle underlätta väldigt mycket, eftersom vi på Gryaab tar emot tre ton skräp varje dag via avloppsvattnet, och det kostar 2 262 kronor om dagen att hantera.

Vad är det folk spolar ner?
– Alltifrån plastförpackningar och tops till kondomer och hushållspapper. Allt annat papper än toapapper är för grovt och starkt och luckras inte upp tillräckligt utan orsakar tillsammans med det andra skräpet lätt stopp i ledningarna, antingen hemma i huset eller någonstans på vägen till avloppsreningsverket.

Vad gör ni med allt skräpet som spolats ner?
– Vi samlar ihop det och pressar ut vattnet så gott det går, innan vi skickar det till Renova för förbränning. Men det är ju en väldigt onödig omväg för något som istället borde ha sorterats och antingen återvunnits eller gått direkt till förbränning. Då hade det antingen kommit till nytta igen eller åtminstone brunnit bättre, eftersom det varit torrt.

Varför tror du att folk slänger så konstiga grejer i toan? Alla vet väl att man inte ska göra det?
– Jag tror att det beror på att vi i Sverige haft god sanitet så länge att vi blivit bekväma och tar för givet att någon annan tar hand om det. Eller så är det helt enkelt lathet. Och för all del okunskap, jag möter ju ofta folk som tror att det är okej att spola ner bomull, tamponger och pappershanddukar, men det är det alltså inte. Ställ dig frågan ”Är det här kiss, bajs eller toapapper?”. Är svaret nej så spola inte ner det. Men jag tror att folk blir allt bättre på det här, jag tar ju emot över 2 000 elever i årskurserna 4 till 6 varje år på studiebesök, och de går ut härifrån som kunniga toa-ambassadörer.

4838.jpg

Foto: Anne Lundgren