…professor i bygg- och miljöteknik på Chalmers. Vad är det för stort symposium ni ordnar på Lindholmen Science park på torsdag?

– Det är första samlingen i Sverige med Climate-KIC, en EU-finansierad organisation. Det är Europas största innovationssatsning på klimatområdet, med en budget på 75 miljoner euro bara i år. KIC står för ”Knowledge and innovation community” och uttalas ”kick”.

Vilka är med i Climate–KIC ute i Europa?
– Hittills cirka 20 universitet, ett 100-tal företag och ett 80-tal andra samhällsaktörer. Chalmers gick med 2013 och är än så länge enda svenska deltagare, men nu hoppas vi att fler kommer med.

Göteborgs Stad, till exempel?
– Mycket gärna! Nu är kommunstyrelsens ordförande Anneli Hulthén med och inviger på torsdag, så vi är på god väg. Men Göteborg måste göra sina egna val, liksom företagen.

Vilka företag vill ni helst ha med?
– Gärna byggföretag, eftersom den svenska byggsektorn håller så hög standard; HSB, Riksbyggen, Skanska och Castellum. Men även storföretag som IKEA och Volvo.

– Tack vare att Sverige har så kallt klimat, tittar resten av Europa på oss. Vi har en väldigt tuff vision i Sverige och på mötet kommer vi att diskutera hur svenska företag kan driva klimatfrågan och skapa goda exempel, med finansiering från Climate-KIC.

Hur många kommer?
– Det blir 250–300 personer, från bland annat London, Berlin, Zürich, Utrecht och Amsterdam. Alla samlas här i Göteborg under tre dagar, håller interna möten och deltar sedan i en kick-off på Lindholmen Conference Centre på torsdag förmiddag.

Hur har Chalmers lyckats hittills i Climate-KIC?
– Väldigt bra, faktiskt bäst av universiteten. Vi är nu med i tre av de fyra stora flaggskeppsprogram; om hållbara livsstilar, om hållbara distrikt och om att se koldioxid som en tillgång i stället för som ett problem.

Vad är framgångsreceptet?
– Jag tror att det beror på att vi jobbar över gränserna. I Johanneberg Science Park samarbetar vi med företag för att lösa problem, snarare än bara forska om problem. Ett exempel är HSB Living Lab, där studenter ska bo energisnålt och som byggstartar i Höst.

Och i flaggskeppsprogrammet ”Smarta, hållbara distrikt” är ni med och tävlar?
– Ja, Johanneberg, inklusive Chalmersområdet och Guldheden, är en av nio stadsdelar som tävlar. Vår vision är att minska materialflödena in i och ut ur en stadsdel. Här kan man komma extremt lågt, kanske bara använda tio procent av resurserna och minska energiförbrukningen med 90 procent!