… koordinator på Stadsledningskontoret. Du samordnar Göteborgs Stads medverkan i EU-samarbetet Smart Cities. På torsdag 28 maj är det nätverksträff här i Göteborg för de svenska städer som är med. Vad ska ni göra?

− Vi ska ta del av och lära oss av varandras erfarenheter. Smart Cities handlar om att lösa klimatfrågan genom att bland annat få ut nya tekniska innovationer på marknaden. Alla städer deltar i olika projekt och jobbar med att ta fram nya lösningar för bättre energieffektivisering.

Vad har Göteborg att visa upp?
− Dels en Stenafärja som minskar sina utsläpp genom att vara ansluten till fjärrvärmenätet, dels bostäder i Kvillebäcken som kan lagra fjärrvärme i byggnadskroppen så att man slipper använda fossila bränslen när det blir kallt. Ett tredje projekt invigs på morgonen före träffen.

Berätta mer!
− I Gårdsten satsar Gårdstensbostäder, Göteborg Energi och Göteborgs Stad på fjärrvärmedrivna vitvaror. I stället för att värma upp vattnet till tvättstugan med el, gör vi det med fjärrvärme. Det sparar mycket energi och vi hoppas att det här är en modell som kan sprida sig både inom Göteborg och till andra städer.

Har ni fler nya energilösningar på gång?
− Ja, vi har just skickat in ansökan för två nya projekt. Det ena handlar om att bygga upp en smart stadsdel med bland annat linbana över älven. Det andra fokuserar på hållbar mobilitet, som till exempel hur man kan använda tekniken för att göra kollektivtrafiken attraktivare.

Vilka städer deltar i träffen?
− Utöver Göteborg är det Växjö, Borås, Eskilstuna, Malmö, Lund och Stockholm. Dessutom deltar representanter från Vinnova och Energimyndigheten.

Varför handlar så mycket om fjärrvärme?
− I Sverige har vi haft fjärrvärme sedan 1950-talet, så för oss är det inte så märkvärdigt. Men i resten av EU är det först nu man inser fjärrvärmens potential. Vi blir en förebild för de andra och kan genom vår erfarenhet stödja dem i utvecklingen.