…lärare för klass 2C på Flatåsskolan. Klassens animerade film vunnit pris i Pantameras miljötävling Pantresan. Bidragen skulle berätta hur man kan få flera att panta mera. Hur fick du igång eleverna på den utmaningen?

– Vi har jobbat med att panta ända sedan ettan. Jag ville att barnen skulle få lite mer internationella perspektiv, om vad man själv kan göra i det lilla för att hjälpa andra. Så en stor låda i klassrummet, där barnen lagt i burkar de hittat runt skolan. Sedan har vi pantat dem och köpt malariamediciner och annat på Unicefs hemsida. Barnen har själva fått välja hur pengarna skulle användas och vi har använt matte för att se hur långt de räcker. Så när tävlingen dök upp var det kul att se hur mycket vi kunde panta.

Hur gick det till när eleverna bestämde att det skulle bli en film? Och vad den skulle handla om?
– Vi har en fritidspedagog, Bengt Smedberg, som är fantastisk på it och fortbildar sig hela tiden. Han hade just hade gått en utbildning i ett roligt sätt att göra animerad film med iPad. Barnen hade redan provat på och gjort små filmer om rymden. Så det låg när till hands för barnen. Sedan röstade vi demokratiskt i klassen och kom fram till att vi skulle berätta om vår egen historia.

Hur gick det till när eleverna gjorde filmen?
– De har utarbetat historien tillsammans, planerat manus och bestämt vilka scener som behöver vara med. De har målat bakgrunder, byggt lermodeller och gjort animeringen med hjälp av iPads. De är ganska duktiga på det, och vana vid datorer och iPads, de har it med Bengt flera gånger i veckan. I filmen hittar de burkar och PET-flaskor i skogen och ger sig iväg för att panta. För pengarna köper de medicin till barn i tredje världen och inträde till en vetenskapsfestival.

Hur reagerade de när de vann?
– Det var helt otroligt. Jag hade förberett barnen på att det var en nationell tävling och många deltagare, att det inte alls var säkert att vi skulle vinna. Och så fick vi det här samtalet. Det var helt otroligt.

Hederspriset består av ett biobesök för hela klassen, med popcorn och läsk. Men vad har de vunnit mer på resan?
– Det här blir en riktig vinst för klassens självförtroende. Det är en fantastisk klass, som tidigare haft lite problem med gruppen. Så vi har jobbat väldigt mycket med samarbetsövningar. De kom till exempel på andraplats i en handbollsturnering här i stadsdelen. Inför kommande projekt tror jag alltid de kommer att ha med sig detta. Som grupp vet de att de kan klara väldigt mycket, de har mycket fantasi och ett stort engagemang. De har med sig att inte låta sig skrämmas av att det är många tävlande, att man ändå har chansen. Att man försöker göra sin röst hörd, fast det finns ett stort hav av andra röster.

520C.jpg

Se hela filmen på länken här nedan.