...vikarierande miljösamordnare. Grattis till att din förvaltning Kretslopp & vatten nu har blivit miljödiplomerad!

Läs också: Satsning för fler miljödiplom [2016-03-07]

– Tack, vi fick beskedet förra fredagen. Det känns bra och naturligt att en förvaltning som arbetar med kretsloppsfrågor ska vara miljödiplomerad.

Ja, borde ni inte fixat detta för länge sen?
– Jo, det kan man tycka. Men vi är en sammanslagning av två förvaltningar, Kretsloppskontoret och Göteborg Vatten. Kretsloppskontoret var miljödiplomerat, men inte Göteborgs Vatten, så vid sammanslagningen år 2013 förlorade vi miljödiplomeringen.

– Men nu gäller den för hela förvaltningen, med cirka 400 anställda på sju fasta arbetsställen och många tillfälliga ställen, till exempel arbetsbodar när vi är ute och gräver i gatorna.

Var det något område som var extra viktiga att få ordning på?
– Ja, kemikalierna. Vi ansvarar för ledningsnäten i staden; dricksvatten, avlopp och avfall. Vid dricksvattenproduktion och vid analyser av vattenprover samt vid olika typer av reparationer i våra verkstäder används det en hel del kemikalier, så det var bra att få en ordentlig översyn.

– Vi använder faktiskt över 800 kemikalier. Att göra en inventering på allihop och få in dem i en databas var tidskrävande. Men det ledde till att vi kritiskt kunde granska vår kemikalieanvändning. Vi märkte att vi kunde rensa bort en hel del, särskilt som vi är två ihopslagna förvaltningar. Det arbetet kommer att fortsätta nu, mycket fokus kommer att ligga på kemikalierna framöver.

Hur lång tid har miljödiplomeringen tagit?
– Ungefär ett år. Jag började här i juni 2015 och då hade ordinarie miljösamordnare Sessan Ramstedt som för nuvarande är föräldraledig gjort mycket av förberedelserna, till exempel upphandling av utbildarna.

Vilka är fördelarna med att vara miljödiplomerad?
– Även om vi arbetar med miljöfrågor dagligdags, så gör detta att man ser hela förvaltningens miljöpåverkan på ett mycket tydligare sätt. Och vi ser om vi har täckt in allt vi behöver jobba med.

Hur har responsen varit hos medarbetarna?
– Nyfikenhet, till största delen; ”Vad innebär det? Hur går det? Vilka förändringar blir det?” Det har varit mycket positivt. Ingen kan vara negativ till en sån här sak.

Inga klagomål om extrajobb eller att ”diplom är bara en pappersprodukt”?
– Nej, pappersprodukt tror jag ingen kallar det. Vi har hela tiden varit ute i verksamheterna och diskuterat och informerat. Det går inte göra sånt här från kontoret, man måste ut och prata med människor och se att det vi gör funkar hela vägen.

– Innan alla förstått vad miljödiplomering innebär kan man få höra invändningen ”Innebär inte detta bara en massa extra rapporteringar”? Men det är enkelt att visa att det ger mycket nytta.

Och vilken är den nyttan?
– Helhetsgreppet! Eftersom vi gör en omdiplomering varje år, får vi verkligen ”tummen i ögat” så att vi gör det som ska göras. Vi ser vilka förbättringar som behövs och får en extra push om det går trögt.