… utredare på miljöförvaltningen. Du är just hemkommen från Seoul i Sydkorea och prisutdelningen i den globala klimatutmaningen Earth Hour City Challenge. Hur var det?

− Omtumlande. Förutom prisutdelningen var det en stor miljökongress med 2 500 deltagare från hela världen, där jag vid tre olika tillfällen fick berätta om vad vi gör här i Göteborg. Men tyvärr var det inte vi som vann själva tävlingen, utan priset gick till värdstaden Seoul.

Varför vann Seoul?
− De är ambitiösa och har bland annat satsat mycket på solceller. Det är verkligen en megastad som ses som en förebild i den delen av världen. Inte minst har de investerat i nödvändig och väl fungerande kollektivtrafik, med ett enormt och effektivt tunnelbanesystem.

Hade Göteborg några vinstchanser?
− Man utsåg bara vinnaren och rangordnade inte de övriga tävlande städerna. Men jag försökte luska lite och fick veta att vi låg fem i topp hos juryn! Kul att vi låg så bra till.

Vet du vad de gillade?
− Framför allt har de lyft två bra saker vi gör här. Dels de gröna obligationerna som Göteborgs Stads finans jobbar med och där vi var första staden i världen. Det har spridit sig och många ser vår stad som en förebild på det området. Dels uppmärksammades det att vi jobbat mycket med och kommit långt när det gäller konsumtionsperspektivet.

Vad innebär konsumtionsperspektivet?
− Det handlar om vad vår konsumtion genererar i form av utsläpp globalt. Att vi tar hänsyn till att resor och de varor vi köper från andra länder leder till utsläpp på andra platser.

Fick du något med dig hem från Seoul, som vi kan lära oss av?
− Kanadensiska staden Vancouver, som vann tävlingen för några år sedan, var där och presenterade sig. Det är en stad som är lätt att jämföra med Göteborg och som jobbat mycket med medborgardialog. Tanken är att det gäller att få folk med sig i klimatarbetet, eftersom man inte kan tvinga människor att ändra på sina vanor. De måste själva vilja ändra på sig.

7B68.jpg

Svante Sjöstedt tog emot Göteborgs Stads diplom vid prisceremonin i Seoul.