...enhetschef på social resursförvaltning. Din enhet Verksamhetsstöd ska i fortsättningen bara välja vegetarisk mat i samband med konferenser, möten och utbildningar. Varför ska ni bli "professionella" vegetarianer?

– Därför att köttkonsumtion är en stor miljöbov. Att äta mindre kött, och då framförallt nötkött är ett sätt att minska utsläppen av växthusgaser visar forskning. Jag tror också att vi är många som mår dåligt av att se hur köttfabrikerna ser ut. Djuren har blivit produktionsenheter som ska ge vinst. Jag är övertygad om att framtidens generationer kommer att ställa oss till svars för hur vi behandlar andra varelser. Det ska dock sägas att Sverige har betydligt bättre djurhållning än nästan alla andra länder. Måste man äta eller servera kött så är det svenskt och helst KRAV-märkt som gäller.

Vad hoppas ni uppnå?
– I stadens budget skriver politikerna att dagens köttkonsumtion måste minska för att nå ett hållbart Göteborg. Vi vill dra vårt lilla strå till stacken. Vi vill gärna att fler enheter följer vårt exempel.

Var alla på enheten överens om beslutet?
– Ja, faktiskt. En medarbetare la fram förslaget och alla var med på banan direkt. Det var väldigt roligt!

Men spelar det verkligen någon roll för klimatet vad 15 medarbetare gör?
– Det är min övertygelse att vill man förändra världen så måste man börja med sig själv!