Hur bygger vi socialt och miljömässigt hållbara städer i en tid då mer än hälften av jordens befolkning bor i städer? Det är ämnet för ett seminarium på Handelshögskolan på onsdagen, dagen efter utdelningen av Göteborgspriset för hållbar utveckling. Seminariet, som är öppet för allmänheten, avslutas med paneldebatt.

I år har alla tre pristagarna anknytning till stadsutveckling. En av pristagarna, FN:s undergeneralsekreterare Anna Tibaijuka, ska tala på seminariet som hålls i Malmstenssalen på Handelshögskolan och är öppet för allmänheten.

Global utmaning

– Det handlar om att belysa villkoren för hållbar stadsutveckling från tre olika vinklar: Globalt, lokalt och från den akademiska världen, säger Pernilla Ottosson, projektledare på Chalmers.

Anna Tibaijuka är sedan nio år chef för FN:s boendeprogram UN-Habitat, en organisation som under hennes chefsskap har vuxit i betydelse. Hon ska alltså tala om den globala utmaningen att växla in stadsutvecklingen på ett hållbart spår i en tid då städerna blir allt större.

Studenter från Kenya och Sverige jobbar ihop

Det lokala svaret på den globala utmaningen ska Johan Ekman, informationsdirektör på Älvstranden utveckling AB, ta upp i sitt anförande, medan Maria Nyström, professor i arkitektur på Chalmers, ska tala om forskarvärldens svar på utmaningarna. Hon håller bland annat kurser i Kenya, där studenter från Sverige och Kenya jobbar ihop i studier och erfarenhetsutbyte kring hållbar stadsutveckling.

Onsdagens seminarium avslutas med en paneldebatt som leds av Stefan Edman, författare, miljödebattör och ordförande för Göteborgsprisets jury.

Internationellt kunskapscentrum under uppbyggnad

I debatten deltar bland andra Lars Reuterswärd, direktör på UN-Habitat, Pernilla Knutsson, kanslichef på Delegationen för hållbara städer, samt forskaren Merritt Polk från Mistra Urban Futures, ett internationellt kunskapscentrum för hållbar stadsutveckling som är under uppbyggnad i Göteborg sedan i september, då Göteborg vann en tävling som utlysts av Mistra (Stiftelsen för miljöstrategisk forskning).

Seminariet arrangeras av Chalmers, GU samt Göteborgspriset för hållbar utveckling.