Siktar på den brittiska marknaden. När världens största mässa för hållbart byggande arrangeras i London i nästa vecka finns Göteborg med i den nordiska paviljongen. Under plattformen Green Gothenburg hoppas man väcka intresse för västsvensk kompetens.

Ecobuild heter världens största mässa med inriktning på fjärrvärme, hållbart byggande och hållbar design. Redan i fjol fanns Business Region Göteborg på plats i London med sin plattform Green Gothenburg – nu återvänder man för att presentera spännande satsningar som pågår i Göteborgsområdet.

Förra årets mässa resulterade i såväl studiebesök som affärsuppgörelser och med konkreta exempel som Kvillebäcken hoppas man nu ytterligare kunna utveckla det internationella nätverket.

Förra året hade mässan cirka tusen utställare från fler än 100 nationer och gästades av 45 000 besökare. Ecobuild pågår mellan 4 och 6 mars.