Ger mest klimatpåverkan. Elbil, cykel eller rullskridskor? Nu ska de elva familjerna i Leva Livet-projektet utmana sig själva att resa mindre miljöstörande. Efter utmaningar inom bland annat avfall, mat och energi är det nu dags för det kanske svåraste – och mest klimatpåverkande - utmaningen: resorna.

– Onekligen är det så att koldioxiden från våra transporter står för en mycket stor del av klimatpåverkan, säger Erik Bäck på miljöförvaltningen.

Han ska vara familjernas rescoach under kommande tre veckornas utmaning och börjar med en inspirationsträff på torsdagskvällen. Då får de elva familjerna – med bland andra kändisar som Alexandra Zazzi och Emrik Larsson – information om trafikkontorets resvaneprojekt Nya vägvanor.

Ska föra resedagbok i tre veckor
– Vi erbjuder cykelservice till familjerna, de får prova elcyklar under de tre veckorna och så får två av familjerna låna elbilar från Göteborg Energi, som alternativ till konventionella bilar, berättar Erik Bäck.

Reseutmaningen pågår 7 april – 5 maj.

– Vårt viktigaste verktyg är en resedagbok. Innan vi börjar har alla fyllt i sina resvanor och fortsätter sedan att föra dagbok under de tre veckorna, säger Erik Bäck.

Förhoppningen är att dagboken i sig ska fungera som drivkraft att förändra resandet.

Mindre miljöbelastning, mer motion
– Eller åtminstone att man börjar fundera över sina resvanor och färdval. Det är ju där man måste börja och ofta är det ett stort steg bara att tänka över hur man väljer att resa, säger Erik Bäck.

Under utmaningen ska familjerna försöka att minska sin miljöbelastning från resor och få mer vardagsmotion. Alltså två flugor i en smäll; både bättre hälsa och grönare resor – till jobbet, skolan, affären och träningen.

Familjerna ska utmanas att använda fötter och cykel så mycket som möjligt, men även andra kreativa lösningar som skateboard, rullskidor och sparkcykel är också välkomna.

Alla göteborgare kan haka på
– För att lyckas hejda trafikökningen i Göteborg behöver vi jobba med vårt resbeteende. Lösningen ligger mycket i att kombinera sitt resande – gå, cykla eller åka kollektivt – på ett klokt sätt som passar bra i vardagen, för hälsan och miljön, säger Erik Bäck.

Familjerna får också i uppdrag att prova tre tips på en tipslista som hjälper dem till ett hållbart resande. Alla göteborgare kan haka på utmaningen genom att föra sin egen resedagbok och välja minst tre av tipsen.