Göteborgsidé för buteljvattenfria event. Idag 22 mars är FN:s världsvattendag. Det är också dagen då hållbarhetsmärkningen Kranmärkt lanseras över hela Sverige. En märkning som har tagits fram av Kretslopp och vatten i Göteborg.

Kranmärkt är en hållbarhetsmärkning som används på olika event som väljer att avstå från buteljerat vatten.

– Transporten av 1 liter förpackat vatten ger minst 300 gånger mer koldioxidutsläpp jämfört med samma mängd kranvatten, säger Anne Lundgren, kommunikatör på Kretslopp och vatten.

Dessutom är kranvatten vårt mest kontrollerade livsmedel och alltid färskt.

”Inspirerar andra att också välja kranvatten”
– När du köper en flaska vatten vet du inte hur längesen det tappades på flaskan, hur länge det transporterats och hur länge det stått på hyllan i butiken.

Sedan kranmärkningen föddes i Göteborg våren 2015 har ett tiotal konferenser, festivaler och andra events i staden fått ta emot den. Ett exempel är Göteborgs kulturkalas, andra är Tall Ship Race och Vetenskapsfestivalen.

– Det är väldigt roligt att vår idé nu får spridning i hela landet, säger Anne Lundgren.

– Genom kranmärkningen visar vi att vi tar ställning för en bättre miljö och inspirerar andra att också välja kranvatten. Så enkelt och något alla kan göra.

3BA6.jpg