1200 gymnasieelever får nya kunskaper. 11 till 12 mars gästar hållbarhetsprojektet We change Göteborg. Då samlas gymnasieelever från hela staden på Angeredsgymnasiet för att höra inspirationsföreläsningar och diskutera själva. Göteborgs Stad håller i en workshop om hur det kan bli roligare att resa hållbart.

Ungdomar.se besöker under våren sju städer med hållbarhetsturnén We_change. Syftet är att ge ungdomar kunskap och inspiration att jobba för en mer hållbar värld. Onsdag 11 mars anländer ett helt team till Göteborg, med engagerande föreläsare och representanter för ett antal stora företag, föreningar och myndigheter som är nyfikna på ungas idéer kring hållbarhet.

Göteborgs Stad är lokal partner och möjliggör turnéstoppet. Det är tredje året We_change besöker Göteborg och för varje gång anmäler sig allt fler elever. I år kommer tre grupper om vardera cirka 400 elever att kunna ta del av ett halvdagspass som förmedlar kunskap och väcker diskussion om hållbar utveckling.

Passet börjar med en kunskapsorienterad scenshow, fortsätter med workshops i mindre grupper och avslutas med ett panelsamtal där eleverna får ställa frågor till företagen och organisationerna.

Brainstorm om roligt resande
Workshop-passen sträcker sig över en rad områden – bland annat energieffektivisering, hållbart mode och bistånd. Miljöförvaltningen, trafikkontoret och konsument- och medborgarservice håller i en workshop om hållbart resande.

– Fokus kommer vara på att brainstorma fram knep och kreativa idéer för att göra hållbart resande roligare, säger Moa Lindvert, miljöutredare på Miljöförvaltningen.

Hon tror att resandet i staden är ett tacksamt diskussionsämne. Alla berörs, och det är en fråga med uppenbar betydelse för miljön.

– Förhoppningsvis kommer vi kunna lyfta idéer från eleverna till trafikantveckan som äger rum i höst. Det är en vecka då staden gör en massa aktiviteter för att främja hållbart resande.

Samtal om det hållbara samhället
Under eftermiddagen torsdag 12 mars möter representanter från alla deltagande organisationer en del av de ungdomar som varit med på halvdagspassen för längre samtal. Tanken är att ta ett större grepp om bland annat konsumtion och beteendeförändringar, sysselsättning och jämlikhet. Göteborgs Stad håller i ett samtal med rubriken Vad är ett hållbart samhälle?

– Det ska handla om hur vi kan skapa ett hållbart samhälle för alla grupper. Det blir en möjlighet för unga att ge input till kommunen om hur de vill få till förändring, och vad de tycker är viktiga prioriteringar, säger Moa Lindvert.