Nu ska restaurangernas serveringspersonal få hälsan undersökt – före och efter rökstoppet den 1 juni. Tidigare studier från andra länder som infört rökförbud på krogen visar på förbättrad andningsfunktion och andra positiva effekter av rökfriheten.

– Att passiv rökning är skadligt är ju väl dokumenterat, liksom att serveringspersonal drabbas av mer rökningsrelaterade skador än befolkningen i stort, så vi tror att underökningen också kommer att visa förbättringarna svart på vitt, säger Agneta Alderstig på Miljöförvaltningen.

Tillsammans med nio kliniker i landet kommer Miljöförvaltningen i Göteborg i samarbete med Tobakspreventivt Center Väst, Folkhälsokommitténs kansli, Västra Götalandsregionen att genomföra en undersökning av serveringspersonalens hälsa, andningsförmåga och utsatthet för tobaksrök.

Kan bidra med kunskap

Undersökningen kommer att genomföras vid tre tillfällen: före den 1 juni, i höst och om ett år. Både icke-rökare och dagligrökare kommer att undersökas.

– Genom att delta i den här nationella studien kommer vi att bidra med värdefull kunskap i strävan att minska skadorna tobaksrökning, säger Agneta Alderstig och poängterar att denna dokumentation är särskilt viktig för de länder som ännu inte beslutat att införa rökfria serveringslokaler.

Liknande studier pågår på Irland och i Norge som genomförde rökförbud för drygt respektive knappt ett år sedan.