Stänger av motorn vid kaj. Stora CO2-utsläpp undviks. Göteborgs Hamn och Stena Line har tillsammans fått pris för sitt miljöarbete. Sedan 2011 har alla Stenafärjor stängt av motorn vid kaj i Göteborgs Hamn. Istället har de använt miljömärkt el från land för att klara försörjningen ombord.

Att stänga av motorerna och istället använda land-el innebär betydande miljövinster. Under ett hamnstopp på tio timmar kan dieseldriften från ett enda fartyg orsaka koldioxidutsläpp på upp till 20 ton.

Arbetet påbörjades egentligen redan på 80-talet, då man elanslöt de första färjorna. Sedan 2011 är samtliga färjor elanslutna.

Gala i Luxemburg
– Nu hoppas vi att fler hamnar och rederier ska välja att satsa på elanslutning, säger Åsa Wilske, miljöchef på Göteborgs Hamn.

Priset heter Nobelux Prix d’Excellence for Environment & Climate Action 2012 och kommer från Nordiska Handeskammaren i Luxemburg. Det består av en kristallstatyett som delades ut på en gala i Luxemburg på onsdagen.