43 fartyg anslutna hittills. Göteborgs Hamns kampanj för renare havsmiljö väcker allt större intresse. Norska Höegh Autoliners, som trafikerar Göteborg varannan vecka, är det sjätte rederiet som ansluter sig.

Det var under förra året som Göteborgs Hamn bestämde sig för att stimulera användandet av lågsvavligt bränsle i hamnområdet. I samarbete med Göteborgs Skeppsmäklarförening, miljöorganisationer och flera av hamnen kunder introducerade man en ordning som ger de fartyg som växlar över till lågsvavligt bränsle ekonomisk ersättning.

Samtidigt måste fartyg med mer än 0,5 procent svavel i bränslet betala en avgift – pengar som i sin tur återinvesteras i miljösatsningar för sjöfarten. Kampanjen för en renare havsmiljö fortsätter under 2013.