De nya utsläppsrätterna för koldioxid kommer bara att täcka 61 procent av de beräknade utsläppen från gaskraftvärmeverket i Ryahamnen. Det innebär att Göteborg Energi måste köpa in utsläppsrätter för kraftvärmeverket som tas i bruk hösten 2006.

– Detta kommer att kosta oss runt 10-15 miljoner kronor. Det är egentligen fel men är inget dråpslag mot projektet, säger Anders Hedenstedt, vd för Göteborg Energi.

– Det är ju nya anläggningar som man vill få fram med det här systemet. Har man nu bestämt sig för att införa ett system för att stimulera nya effektiva anläggningar och sedan straffar dem som är det bästa man kan bygga, det stämmer inte.

Gäller för tre år

605 svenska energi- och industrianläggningar får dela på utsläppsrätter för 22,3 miljoner ton koldioxid enligt den lista som Naturvårdsverket presenterade i förra veckan.

Handeln med utsläppsrätter pågår inom hela EU som ett försök innan bindande internationella regler träder i kraft 2008. Utsläppsrätterna täcker 80 procent av utsläppen från den svenska energisektorn. Resterande 20 procent måste köpas.

– Vi har med vår nya anläggning fått ännu tuffare krav, det verkar vara en miss i processen. Till nästa omgång är vi inte en ny anläggning och då får vi samma behandling som alla andra, säger Anders Hedenstedt.

Tilldelningen av utsläppsrätter i Sverige gäller treårperioden 2005, 2006 och 2007.

Priset kan bli lägre

Kraftvärmeverket i Rya tas inte i bruk förrän i november 2006 så det är bara under 2007 som beslutet får effekt för Göteborg Energis del.

– Det blir en ny tilldelningsronda för 2008 och vi vet inte nu hur den ser ut. Vi är fortfarande upprörda men vi tänker inte lägga ner projektet. Det är ett bra projekt och vi håller tidplanen, säger Anders Hedenstedt.

Han tröstar sig med att priserna på utsläppsrätterna lär bli lägre än beräknat.

Ska minska utsläppen

– Europa har delat ut fler utsläppsrätter än vad som egentligen var tänkt vilket troligen kommer att innebära ett lägre pris. Det gamla priset på 15 dollar per ton kanske inte blir mer än fem dollar.

Försöket med utsläppsrätter är tänkt att minska koldioxidutsläppen. Företag som släpper ut mycket koldioxid kan få extrakostnader för inköp av utsläppsrätter. Därmed ska de förmås att minska utsläppen.

Företag med låga utsläpp kan å andra sidan få extra inkomster genom att sälja sina utsläppsrätter.


EU:s försök med utsläppsrätter för koldioxid:

Handeln gäller bara EUs medlemsstater och startar den 1 januari 2005 och ska pågå till 2007.

Tanken med utsläppshandeln är att på ett kostnadseffektivt sätt nå en del av de utsläppsminskningar som krävs för att EU ska klara sitt åtagande enligt FN:s Kyotoprotokoll

Enligt Kyotoprotokollet som skrevs på under en FN-konferens 1997 ska den globala handeln med utsläppsrätter starta 2008. Syftet med handeln är att minska de globala utsläppen av växthusgaser.