Kan leda till åtal. Den som säljer särskilt farliga kemiska produkter måste ha tillstånd. I maj månad kommer miljöförvaltningens inspektörer att granska efterlevnaden. Otillåten handel anmäls och kan leda till åtal.

Särskilt farliga kemikalier förekommer i vitt skilda sammanhang. Det kan till exempel handla om den metanol som används som bränsle för modellflygplan, båtbottenfärger till fartyg eller vissa starkare rengöringsmedel och syror som företag använder..

Brev till 47 företag
Nu vill miljöförvaltningen försäkra sig om att de som handlar med den här typen av produkter har sina tillstånd i ordning. Om inte är det hög tid att söka sitt tillstånd hos länsstyrelsen.

I dagarna skickar förvaltningen ut brev till handlarna och aviserar en inspektion under nästa månad.

– Vi skickar brev till 47 affärsidkare som vi känner till sedan tidigare och som har, eller har haft, tillstånd att handla med särskilt farliga kemiska produkter. En del har tagit bort produkterna från sitt utbud, andra har flyttat och några helt upphört. Alla 47 företag kommer därför inte att bli aktuella för inspektion, säger Therese Johansson som är miljöinspektör.

Otillåten miljöverksamhet utan tillstånd
Vid inspektionerna kommer förvaltningen att granska företagens rutiner så att de hanterar produkterna på ett säkert sätt för att undvika skada på människors hälsa eller miljö.

– Med brevet är att fånga upp dem som glömt att söka tillstånd. Om man inte har tillstånd handlar det om otillåten miljöverksamhet – då är vi skyldiga att lämna en åtalsanmälan till åklagaren, säger Therese Johansson som tror att det en del saknar tillstånd av ren okunskap.

Många av de kemikalier som kräver tillstånd innehåller så kallade utfasningsämnen – det kan till exempel vara ämnen som är cancerframkallande. I Göteborgs lokala miljömål finns en uttalad målsättning att utfasningsämnen inte ska användas eller släppas ut i staden från år 2020.