Nya funktioner på interaktiv webbkarta. Visste du att det finns ett antal mätstationer som i realtid mäter luftkvaliteten i Göteborg? På miljöförvaltningens öppna webbkarta kan du inte bara gå in och kolla hur luftkvaliteten är – du kan också se var mätstationerna finns och vad varje station mäter.

– Både mätstationerna och resultaten av de beräkningar vi gör på mätningarna har funnits med på kartan länge, men nu kan man också hitta var mätstationerna ligger, vad de mäter och få länkar till nivåer av bland annat kvävedioxid och partiklar, berättar Björn Wåhlstedt, miljöutredare på miljöförvaltningen.

Miljöförvaltningens webbkarta, som går att hitta via miljöförvaltningens webbplats, fungerar i alla webbläsare och på smarta enheter som telefoner och läsplattor. I kartan går det bland annat att söka på adress, zooma in eller ut och få information om en särskild plats.

– Just idag (den 8 februari, reds anm) har luften varit rätt okej, men det är väldigt väderberoende. Dagar när det är klart väder, kallt vid marken och vindstilla får vi inversion i Göteborg och då blir luften sämre vad gäller halterna av kvävedioxid. På våren när det blir torrt på vägbanan då börjar partiklarna flyga omkring istället och då blir luften sämre på grund av det.

Luften just nu
På den interaktiva kartan kan du från varje utmärkt mätstation klicka dig vidare till Göteborgs Stads webbsida ”Luften just nu” och till realtidsmätningar för kvävedioxid, Ozon PM10 och PM2,5. PM10 respektive PM2,5 står för partiklar i luften som är mindre än 10 respektive 2,5 mikrometer i diameter.

– Om man tittar på lång sikt har luftkvaliteten i Göteborg faktiskt blivit bättre. Fordonens motorer har blivit bättre/effektivare men att trafiken ökar, vilket äter upp delar av den förväntade minskningen av luftföroreningar.

Städer av en viss storlek måste mäta luftkvaliteten och tillhandahålla information om den till sina medborgare. Förutom att det går att följa siffrorna i realtid, finns det också möjligheter för intresserade att tanka ner data som Göteborgs Stad har samlat på sig över långa perioder.

Datan är fri att dela
– Det är mest intressant för forskare eller studenter som vill göra olika studier på luftkvalitet eller liknande. Då är det också viktigt att man kan titta på de längre perspektiven eftersom just luftkvalitet är så väderberoende, säger Björn Wåhlstedt.

Tillägget att kunna se mätstationerna är en så kallad WMS-tjänst, web map service. Alla som är intresserade får använda den och datan är fri att dela. WMS-tjänsten och tillhörande produktbeskrivning kommer inom kort även publiceras på Göteborgs Stads sida för öppna data.