Vilka växter och djur som frodas på olika platser i Göteborg är ganska väl känt av stadsplanerarna. Men var trivs egentligen göteborgarna? Svaret finns i en sociotopkarta. Härlanda är först ut bland stadsdelarna med en kartläggning av hur människor utnyttjar platser och grönområden.

Det är park- och naturförvaltningen som med hjälp av enkäter, intervjuer och observationer tagit fram Härlandas sociotopkarta. Det är ett pilotprojekt, men planer finns på att utvidga kartläggningen till hela Göteborg.

Utifrån brukarundersökningarna har förvaltningen vaskat fram 19 olika värden som platser kan ha – allt ifrån bad, bollsport och blomning till promenad, utblick och vila.

Värdefull kunskap

– Mycket av den här informationen är sådant som vi nog haft på känn. Men det är värdefullt att få det svart på vitt, berättar Johanna Mäkitaavola, som arbetat med karteringen.

– Vi har också fått fram ny kunskap, exempelvis att Östra kyrkogården har ett bredare användningsområde än man kan tro.

– Människor söker sig dit för att promenera, uppleva blomsterprakt och av kulturhistoriska skäl bland annat.

Obetydliga naturområden kan ha betydelse

Kartläggningen har också visat att vissa obetydliga naturområden kan ha en informell användning som lekplats eller som picnickställe.

– Sociotopkartan kan hjälpa oss att styra var vi ska lägga resurserna, förklarar Johanna Mäkitaavola.

Vill göra sociotopkarta för hela Göteborg

Förvaltningen har ansökt om pengar hos Länsstyrelsen för att göra en sociotopkarta över hela Göteborg. Om ansökan beviljas kan en kartläggning vara klar i slutet av 2007.

– Det är framför allt vid planeringen av nya bostäder som en sociotopkarta kan vara användbar. Det finns ju biotopkartor som visar var djur och växter trivs. Trafikflöden framgår av andra kartor. Men var människor tycker om att röra sig och av vilka orsaker har hittills varit ganska diffust, säger Johanna Mäkitaavola.

– Med en sociotopkarta blir det lättare att slåss för de värdena.