Övergödning och småbåtstrafik hotar ålgräsängarna i de grunda havsområdena. Nu ska kommunens största sammanhängande område med ålgräs skyddas. Det finns i Billdals skärgård och ska ingå i det planerade naturreservatet vid Stora Amundön.

Ålgräsängar är en av de viktigaste livsmiljöerna i det marina ekosystemet utmed kusten. Där är den biologiska mångfalden stor och ängarna är också uppväxtmiljö för många fiskarter. Områden med ålgräs får dessutom klarare vatten eftersom rötterna stabiliserar botten och växtligheten dämpar vågorna.

– Ålgräset fångar också upp partiklar som kommer med strömmarna samtidigt som växtmassan binder koldioxid, säger Jenny Toth, miljöutredare på miljöförvaltningen.

Överfiske kan hota ålgräsängarna
Under förra året tittade miljöförvaltningen närmare på det stora ålgräsområdet som finns i Billdals skärgård. Rapporten presenterades i miljönämnden på tisdagen.

– Det är i relativt bra skick, även om mindre delar är miljöpåverkade. Ålgräset växer ända ut på fem och en halv meters djup, vilket är en bra utbredning i vårt område, säger Jenny Toth.

Det största hotet mot ålgräsängarna är övergödning, men det finns forskning som tyder på att även överfiske påverkar negativt. Lokalt kan också småbåtstrafik vara ett hot.

Inga motorbåtar vid ålgräsängar
Ålgräsängarna minskar både i Sverige och globalt, och enligt den internationella miljökonventionen OSPAR behöver de skyddas långsiktigt.

Tanken är att ålgräsområdet i Billdals skärgård ska ingå som en del av det planerade naturreservatet kring Stora Amundön. Det innebär förmodligen inga större restriktioner, men allmänheten kommer att informeras om ålgräsets betydelse.

– Man ska undvika att ankra båten vid ålgräsängar, det river upp rötterna. Att åka med snabba motorbåtar är heller inte bra. Då slits ålgräset sönder och när dött växtmaterial samlas på botten kan det leda till syrebrist som skadar bottnarna, säger Jenny Toth.

Ålgräsängarna ska följas över tid
I samband med undersökningen gjordes också en övergripande flygkartläggning över beståndet av ålgräsängar i Göteborgs skärgårdar. Avsikten är att följa utvecklingen över tid.

– Kartorna är också bra att ha när olika områden exploateras, då kan ålgräsen vara ett värde som behöver skyddas, säger Jenny Toth.